Хизб-ут-Тахрир–Борбордук басма сөз бөлүмүнүн аялдар жааты кампания баштады

476
5

Хизб-ут-Тахрир–Борбордук басма сөз бөлүмүнүн аялдар жааты кампания баштады

Ушул мубарак ражаб айында жыл сайын каргаша күн эскерилет. Дээрлик бир кылым мурун Батыш колонизаторлору менен алардын араб жана түрк малайлары Халифалык мамлекетин кулатышкан… Ислам Умматы өз тарыхында эң жаман кырсыкка туш келген…

Ошондуктан, ушул мубарак ражаб айында Хизб-ут-Тахрир–Борбордук басма сөз бөлүмүнүн аялдар жааты «Халифалык – бул камкордук жана коргоо» деген аталышта кампания баштайт. Кампанияда Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык проблемаларыбызды чечүү үчүн принцип, мыйзам жана түзүмдөрдү өзүндө кантип камтыганы айтылып, ал жаныбызды, малыбызды, намысыбызды жана итикадыбызды коргоонун кепили экени жөнүндө амалий көз караштар баян кылынат. О.э. кампанияда Халифалык саясий репрессия, коррупция, массалык жакырчылык, жумушсуздук, аялдарга карата зомбулук, мусулмандардын куугунтукка учурашы, таълим жана саламаттыкты сактоо жаатындагы кризис, үй-бүлөнүн бузулушу, мазхабчылык, технологиялык артта калуу сыяктуу илдеттерди кантип чечип, кантип алдын алары ачыкталат. Андан тышкары, бул нерселер Хизб-ут-Тахрир тарабынан даярдалган «Халифалык мамлекетинин дастур долбоору» китебинде көрсөтүлгөн, анда Халифалык мамлекетинин амал кылуу тарикаты, адамдар жана алардын кызыкчылыктарын кандай табанний кылышы кеңири баяндалган.

Биз баарыңарды ушул маанилүү кампанияны күзөтүүгө чакырабыз, ушул аркылуу рошид Халифалык мамлекетин кайра тикелөө аракетине өз салымыбызды кошолу. Баарыңардан Аллах Субханаху ва Тааланын түзүмүн тикелөөгө багытталган ушул үлкөн исламий аракетке кошулууну талап кылабыз. Халифалык мамлекети саясында бүткүл мусулман өлкөлөрүндө исламий жашоо кайрадан башталат, баарыбыз ушул мамлекетте кайрадан азиздикке, адилетке жана коргоого жетишебиз.

Роя гезити, №225, 2019жыл, 13март.

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here