“Салттуу Ислам” тууралуу суроого жооп

319
0

Салттуу Ислам” тууралуу суроого жооп

Ассаламу алайкум Түркистон сайтынын кызматкерлери. Сиздерге “Салттуу Ислам” тууралуу суроо бермекчимин.

Суроо: Бүгүнкү күндө куфр дүйнөсү Ислам жана мусулмандар менен күрөшүү үчүн “Салттуу Ислам” долбоорун иштеп чыгып, Ислам Үммөтүн чалгытып, Үммөттү экиге бөлүп, бири-бирине каршы коюу планы негизинде иш алып барышууда. Максаттары чыныгы Исламга чакыруучуларды калк базасынан ажыратып таштоо. “Салттуу Исламды” тунугураак түшүндүрүп бересизби? Мусулмандар бул зыяндуу уудан алыс болушубуз үчүн?

Ва алайкум ассалам ва рахматуллохи ва баракатуху.

Жооп:  “Салттуу Ислам” дүйнөлүк куфр системасынын, мабдаъий Исламга каршы түзгөн кезектеги долбоору. Мабдаъий Ислам:  өзүнөн фикрат жана тарыйкат келип чыга турган аклий акыйда. Исламий фикрат: жашообузда учурай турган бардык проблемалар үчүн Аллах тарабынан берилген чечимдер (шаръий өкүмдөр баяны). Исламий тарыйкат:  фикраттын жашообузда бар болуп турушун кепилдөөчү шаръий өкүмдөр баяны. Тагыраагы, коомдогу бардык шариатка каршы келген жазаны, шаръий өкүмдөр негизинде жоюу үчүн Аллах тарабынан белгилеп берилген өкүмдөр баяны. О.э Исламды турмушка кайтаруу жолун белгилеп берүү үчүн баян кылынган шаръий өкүмдөр.

Исламдын фикратын же тарыйкатын өзүнчө көтөрүп чыгуу мүмкүн эмес. Анткени ар бир фикрат өкүмүн сөзсүз тарыйкатка байлоо керек. Тескери абалда коом пайда болбойт. Тагыраагы, адамдар ортолорундагы алакалар, кайсы бир фикратка ылайык ишке ашырылат. Фикрат болсо бирер тарыйкат негизинде корголушу керек. Маселен, адамдар ортосунда уурулук сыяктуу кылмыш жүзөгө чыкса, куфр фикраттары да, исламий фикрат да бул кылмышты каралайт. Аны коомдон тазалоо керек болгон кылмыш деп баалайт. Ууруга карата көрүлүшү керек болгон жаза чаранын баяны болсо, шаръан арам. Бүгүнкү күндө бул кылмышка карата колдонулган жаза куфр тарыйкатына кайрылууга үндөйт. Демек маселе кылмышка карата мамиледе эмес, балким аны коомдон тазалоо тарыйкаттан келип чыкканында. “Салттуу Ислам”, куфр тарабынан дал ушул максатта иштеп чыгылды.

Тагыраагы, “Салттуу Ислам” мабдаъий Исламга каршы түзүлгөн куфр долбоору. Ал жеке адамдарга же жамаатка каршы иштеп чыгылган эмес. Тескерисинче, Исламга каршы жүргүзүлүп жаткан үлкөн куфр долбоору! Анын “Салттуу Ислам” деп аталышы да ушуга далалат кылат. Бул долбоор бир кылым бою куфр колу астында даярдалып, салтка айланып калган Ислам үммөтүнүн куфрга итааткөй абалын сактап калуу, аны менен исламий мабдаъий ыңкылаптык өзгөрүүнүн алдын алуу максатында иштеп чыгылды. Айрым исламий адамдар же жамааттар куфр жалгандарына алданып, айрым жамааттардын мабдаий даъватына каршы күрөш алып барууда. Куфр системасы ага каржылык жана башка жардам шарттарды пайда кылып берет. Түпкүлүгүндө, ал Ислам мабдасына каршы күрөшүп жатат. “Салттуу Ислам” долбоору бул хизб, же бирер жамаат эмес, ал куфр фикрий жетекчилиги багыттап жаткан фикрий байланыш. Анын милдети, коомдогу үммөттү куфрга итаат кылууну сабыр деп баяндап, куфр бузукулуктарына маани бербей турган алсыз, кайратсыз мусулмандар чөйрөсүн сактап аны күчөтүп баруудан турат. Ошондуктан, биз мусулмандар куфрдун бул долбооруна мүчө эмесмин деп четте кадыржам болуп турушубуз мүмкүн эмес. Анткени, ага эч ким расмий түрдө мүчө болбойт. Демек, кылып жаткан иш аракеттерибизди, даъват жана күрөштөрүбүздү Исламга толук түрдө чакырып жаткандыгыбызды кайрадан карап чыгуубуз зарыл. Билип же билбей Исламий мабдаъга каршы алып барылып жаткан ар бир аракетибиз куфрдун “Салттуу Ислам” долбооруна кызмат кылып калбасын!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here