Мехмет Гөрмез: Ар бир момун Халифалыктан жоопкер.

192
0

Мехмет Гөрмез: Ар бир момун Халифалыктан жоопкер.

Түркиянын дин иштери боюнча мурунку министри доктор Мехмет Гөрмез Экономикалык жана Социалдык изилдөөлөр борборунун апталык “Шаршемби конференциясында” конок болду. Конференцияда сөзгө чыккан Гөрмез Курани Карим адамдардын жаратылыш маселесин эң чырайылуу таризде ачыктап бергендигин баса белгиледи.

 “Куранда адамдын жаратылышы туурасында абдан көп аяттар бар. Бирок бул аяттардын бардыгы төрт жаратылыш максатына, т.а. ибадат, халифалык, аманат жана жыргалчылык максатына байлап түшүнүшүбүз мүмкүн”, “Ибадат үчүн берилгендик керек. Халифалык амалда болушу үчүн адилеттик зарыл. Аманатты өз ордуна коюш үчүн Халифалык талап кылынат. Жыргалчылык милдетин аткаруу үчүн болсо жихад жана ижтихад талап кылынат. Биз буларды кантип амалга ашырууну Пайгамбарыбыз (соллаллаху алайхи васаллам)дын жашоосунан үйрөнөбүз”, деди Гөрмез.

Ибадат сөзүн жалаң гана таат-ибадат катарында түшүнүү  туура эмес экендигин айткан Гөрмез “Ибадат – бул жашоо таризи, ал адамдардын өз жараттучусун таанып жашоого мүмкүнчүлүк берет. Ибадат – бул инсан өз жашоосун Аллахтын каалосуна карай тартипке салуусу. Жалаң гана таат-ибадат менен алек болуунун өзү жетиштүү эмес”, деп кошумчалады.

О.э. экс министр Халифалык мусулмандардын эң маанилүү милдети экендигин баса белгилеп өттү. Анын айтышынча, Халифалык бүткүл дүйнө жоопкерчилигин мусулмандардын мойнуна жүктөйт.

“Халифалык мусулмандарга дүйнө үстүнөн жоопкерчиликти жүктөйт. Ар бир момун Халифалык үчүн жоопкер. Бул жоопкерчилик адамдардын башкаруу каалосуна байланыштуу эмес. Бул жоопкерчилик Мухаммад Мустафа (соллаллаху алайхи васаллам) алып келген динди бүткүл дүйнөгө алып чыгуу милдети. Халифалыктын милдети Ислам адилетин бүткүл дүйнөгө жайуу. Мухаммад (соллаллаху алайхи васаллам)дын үммөтү болсо, бүткүл дүйнө үстүнөн жоопкер”, деди мурунку министр.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here