Өкмөт кайда бара жатат?

259
0

Өкмөт кайда бара жатат?

 Эки күндөн бери коомчулуктун арасында кызуу талкууга, адамдардын экиге бөлүнүшүнө себеп болгон окуяны көрүп туруп төмөнкү тамсил эсиме түштү:

Илгери, токойго балта деген жоо чыккан экен. «Кокуй, балта деген жоо чыкты, кары-жашыбызга карабай кыйып келе жатат, эми айла не болот?» – деп кабар келгенде миң жыл турган арча: «И, ошол кыйып келе жаткан жоо жалаң эле балта бекен?» – деп сураса, «Сабы жыгач экен» деген жооп болуптур. Анда көптү көргөн арча: «А ошондой. өзүбүздөн чыккан жоо ичинде болбосо, сырыбызды билбеген балта жалгыз эмне кыла алат эле?!” – деген экен.

Ооба бир эл же мамлекеттин талкаланып, жок болуп кетишине о.э. көптөгөн жылдар баскынчы мамлекеттердин зулуму астында эзилишине, арзыбаган байлык же бийлик үчүн баскынчы мамлекеттин пайдасына иштеп берген чыккынчылардын ролу чоӊ. Тарыхтан белгилүү болгондой, куфр мамлекеттери исламий Халифалык мамлекетин жок кылууда да кудум ушундай ыкманы пайдаланышкан т.а. “балтанын сабын өзүнөн чыгарышкан”.

Куфр мамлекеттери өз сакафатынан таасирленген адамдарга бир үммөттү түрдүү улуттарга ажыратып жибере турган улутчулдук түшүнүктөрүн сиӊиришти. Түрк жаштардан турган “Жаш түрктөр коому” деген аталышта бир коом түзүп, Францияга алып барып окутушту. Алар Франциядан кайтып келгенден кийин бул коом “Биримдик жана өнүгүү  партиясы” деп аталды. Бул партия ошол кезде эле толук эркиндиктерди жана мамлекетти башкаруу үчүн исламий программадан башка бир программа болушун талап кылган. Мына ушул талаптын өзү исламий ишенимди талкалоо үчүн о.э. Ислам түзүмү менен өкүм жүргүзүүдөн чегинүү үчүн жетиштүү болчу. Мына ушул партияны пайда кылуу менен мусулман перзенттеринин өзүнөн Ислам Үммөтүн талкалоо жана Ислам түзүмүн жок кылуу үчүн кызмат кыла турган адамдарды пайда кылышты.

Кафирлер ошону менен эле чектелип калбастан, араб жаштарынан да “Жаш арабдар коому” деген коом түзүштү. Аларга да батыш маданиятын үйрөтүшүп, алардын дилине араб улутчулдугу туйгусун орнотушту. Бул жаштар мекенине кайтып келген соӊ, мусулмандардын жардамы менен Усманий мамлекеттен кутулуу үчүн аракет кылуучу жашыруун коомдорду түзүүгө киришип кетишти. Ошол кезде араб жаштары менен түрк жаштары ортосунда күрөш башталды. Анысы арабдыгы менен сыймыктанса, мунусу түрк болгону үчүн сыймыктанат эле. Эки тарап теӊ Исламсыз бир күн да азиз болбогонун эстен чыгарган эле. Биринчи дүйнөлүк согуш башталганда арабдар англис жана француздар тарапта, түрктөр болсо немецтер тарабында турушту. Согуш – Ислам мамлекетинин талкаланышы, биримдиги жоголуп, мусулман калктардын бөлүнүп кетиши жана натыйжада баарынын колонияга айланып, кафирлерге көз каранды болуп калышы менен аяктады. Ошентип, кафирлер негизги каалоосуна жетишишти. Натыйжада болсо, коргоосуз жана мамлекетсиз калган мусулмандар мына дээрлик бир кылымдан бери куфр зулуму астында кор болуп жатышат.

Ангела Меркелдин Кыргызстанга сапарынын алдында Бишкекти “жасалгалоого” киришкен өкмөт коноктун “урматына” илген баннерлер коомчулукта эки ача пикирди пайда кылды. 12-июль күнү Бишкектин көчөлөрүндө бир тарабына улуттук кийимдеги кыздардын, экинчи тарабына болсо хижаб кийип, жүзүн жаап алган кыздардын сүрөтү коюлуп, астына “Кайран элим, кайда баратабыз?!” деп жазылган баннерлер пайда болду. Бул баннерлерди кимдер илгендигин жана кимдер каржылаганын ал тургай шаардык бийлик да анык билбейт.

Кыргызстан бийлиги дос ким да, душман ким экендигин анык ажырата албастан, арзыбаган грант жана жардамдарды алуу үмүтүндө туш келген куфр мамлекетке жалтактап, алар койгон талаптарды экиленбестен аткарууга даяр болуп калган окшойт. Же болбосо, коомдун ичинен чыккан чыккынчылар калктын 85 пайызын түзгөн мусулмандардын туйгулары менен ойношуп, коомдун ичинде фитна козгоо менен кожоюндарынын тапшырмасын аткарып жатышат. Расмий бийликтин болсо аларга каршы турууга күчү жетпей калган.

  Абдурахман Адилов.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here