Кыргызстандын күч түзүмдөрү жана коопсуздук комитети…

221
0

Кыргызстандын күч түзүмдөрү жана коопсуздук комитети биргеликте диний мекемелердин өкүлдөрүн оппозициялык аракеттерге жана исламий мухитке каршы курал катары даярдай башташты

УКМК тарабынын ишке ашырылып жаткан жаңы долбоорго ылайык, диний адамдар уюму түзүлүүдө. Уюмга диний илими бар болгон бир катар жетекчи уламалар башчылык кылып жатышат. Максаттары, мамлекеттеги диний кырдаалды өкмөттүн жүргүзүп жаткан саясатына ылайыкташтыруу.

Өкмөт диний уюмдун колу менен “ыйман” фондунун көмөгү астында имамдарды даярдоо курсунан өткөрдү. 2500 имамдан болгону 800 имам гана аттестациядан өтүп, өкмөттүн талабына ылайыктуу имам деп тастыкталды. Имамдар шарият илимдерин билүүсү боюнча эле эмес, светтик куфр системасына ылайык иш жүргүзө алышына карай атестациядан өтүшкөн. Натыйжасы көрүнүп тургандай, көптөгөн имамдар мындан баш тартышты. Т.а. алар куфр системасына Исламды бурмалап берүү менен акыреттеги жашоосун күйдүрүп жиберүүдөн баш тартышты.

Кыргызстанда акыркы кездерде мечит имамдарына муфтияттан борборлошкон хутба баракчалары бериле турган болду. Жума хутбасындагы насааттар жогорудан тастыкталган пикирлер негизинде жүргүзүлбөсө, имамдар УКМК жана ИИМдин атайын бөлүктөрү тарабынан коркутулуп, ар түрдүү кысымдарга дуушар болушат.

Акыркы жума хутбалары үчүн белгиленген темалардын бири, Хизб-ут-Тахрир исламий саясий партиясына каршы жалаа жабуу негизинде болду. Көптөгөн имамдар бул буйрукка моюн сунушпады. Бирок ошондо да, кээ бирлери жэӊилирээк, кээ бирлери чын жүрөктөн чыгарып текст түзүү менен, мусулмандарга насаат кылгандары да болду.

Акыйкатта болсо, ушул күндөрдө Хизб жигиттери ушул исламий адамдар болгон имамдардын аялдарына чабуул кыла баштаган ИИМ кызматкерлерине каршы “аялдарыбыздан, энелерибизден ыпылас колуӊарды тарткыла, керек болсо бизди камакка алгыла” деген саясий иш менен чыгышкан эле. Ушул саясий эрк жана эр жүрөктүк менен чыгуу болбогондо, алар бир четтен имамдарбы же башкаларбы ага карабастан, хижабдуу аялдарды кармап кетүү менен эркектерден акча өндүрүп баштайт эле. Жума хутбаларында аялдарды коргоо үчүн бир ооз сөз айтууга да эрки жетпеген бул имамдар армиясы Хизбге каршы сааттап лекция окушту.

Өкмөт мечиттерге кошуна болгон соода күркөлөрүндө арак жана башка арам нерселер сатылышына уруксат берет. Мектептерде кыздарыбызга жана мугалим аялдарыбызга хижаб кийүүгө жана жоолук оронууга тыюу салат. Эми, Салянованын экинчи, үчүнчү жана төртүнчү аялга үйлөнүүгө тоскоолдук кылуу максатындагы шариятка тескери долбоору көтөрүлө баштады. Муну менен, Аллах адал кылган бир нече аялдарга нике окутууга тыюу салына турган болду. Себеби, өкмөт бир гана никеге уруксат берет жана бир гана никени мамлекеттик каттоодон өткөрөт. Калгандары үчүн зына эшиги ачык кала турган болду. Ал тургай, Чубак ажы бул шариятка тескери долбоорду жүз пайыз колдошун билдирип,  долбоорду толуктоо, дагы да өнүктүрүү үчүн Салянова менен атайын талкуу жыйынын уюштурду.

Муфтият жана имамдар болсо, мусулмандарды жогорудагы шариятка тескери иштерден кайтаруунун ордуна, уялбастан куфрдун кызыкчылыктарына кызмат кылууну улантып жатышат. Кантип эле аларга ушул дүйнөдөгү арзыбаган кызыкчылыктар, акыреттеги түбөлүк рахат жана жыргалчылыктан абзел көрүнүп жатты экен? Алар хутбаларда келтирип жаткан сахабалар кыссаларын кантип эле өздөрү укпай жатышты экен? Кантип эле орган кызматкерлери алардын көздөрүнө өлүм периштесинен да коркунучтуураак көрүнүп жатты экен? Кантип эле алардын дилдери Аллах тарабынан кулптанып калды экен?

Куфр менен кызматташтык, кафирлер менен түздөн-түз иштешүү дегени эле эмес. Ал кимдер менен бирге алып барылса да, куфр үлгүлөрү, кызыкчылыктары жана ыкмалары негизинде болушу менен шариятка тескери экендиги тастыктала берет. Мисалы, бирер шаръий туура ишти, шариятка тескери жол менен ишке ашыруу. Уурунун колун кесүүнү шаръий казынын өкүмүсүз ишке ашырып жиберүү. Бирер адам же жамаатка куфр нисбатын берүү (такфир жана муртад) жана ушуга тиешелүү өкүмдү аткаруу үчүн да шаръий казынын өкүмү важиб болгону сыяктуу.

Уламаларыбыздын кээ бирлеринде “коомубузду тазалоо, аны бузук элементтерден тазалоо үчүн ар кандай ыкмалардан пайдаланса боло берет” деген ката түшүнүктөр өкүмдар болуп калган. Алар ушул пикирлери негизинде Аллах белгилеп койгон тагдырга болгон кээ бир жаман көрүнүштөрдү жок кылууну шылтоолоп т.а. “коомубуз, улутубуз жана мекенибиз жыргалчылыгы зарыл деген байрактар астында, куфр менен кызматташып болсо да, коомубузда жакшы көрүнүштөрдү коргошубуз керек” деп ойлошот. Түпкүлүгүндө, коомубуздагы бардык бузук көрүнүштөр Аллахтын бизге болгон бир сыноосу. Ага каршы күрөшүп жатканыбызда Аллахтын өкүмдөрүнөн четке чыгып кетпестик менен, бул сыноодон өткөн болобуз, инша Аллах.

Ошондуктан, шаръий өкүмдөр, куфр системасына да, депутаттардын чыгарган өкүмдөрүнө да муктаж эмес. Коомду өзгөртүү Аллахтын гана колунда. Ал зат мусулмандарга нусрат берүү менен, алардын колдору менен коомду тазалайт. Мусулмандардын милдети болсо, өз акылдары менен коомду оӊдоо жөнүндө баш катыруу эмес, тескерисинче, Аллах тарабынан келе турган нусратты күтүп, ага татыктуу болуп сабыр жана бекемдик менен туруп берүү. Куфрдан үмүттөнүү биз мусулмандар үчүн өтө паскечтик болуп эсептелет.

Аллах берген кадыр-баркыбызды аманат деп билип, аны өз Ээсине кыянат кылбаган абалда топшырууга аракет кылалы. Карапайым калк аалым-уламаларга ээрчигени үчүн күнөөкөр болбойт, инша Аллах. Уламалар, алардын күнөөлөрүн өз мойнуна алып калышы мүмкүн, Аллах сактасын. Уламалар жана Аллах аброй берген исламий адамдар, үммөттү туура жолго жетелегиле. Корксоӊор бир четке чыгып, көрүүчү болуп турганыӊар жакшыраак, себеби мында силерге зыяны азыраак болот. Пайгамбарыбыз С.А.В. “мункарды көрсөӊөр колуӊар менен кайтаргыла, мунун мүмкүнчүлүгү болбосо тилиӊер менен, ага да кудуреттүү болбосоӊор дилиӊерде жаман көрүп тургула, бирок, бул ыймандын эӊ алсызы” деген.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here