Путин туура эмес кадам ташташынын натыйжасында орус калкын “баткак”ка тартып кетүүдө (1)

210
0

بسـم الله الرحمن الرحيم

Путин туура эмес кадам ташташынын натыйжасында орус калкын “баткак”ка тартып кетүүдө  (1)

Жетекчи кабыл алган токтомдордун эл үчүн мааниси өтө чоӊ. Путин 2000-жылы Россия президенти болгондон баштап ички саясатта элдин туйгусунан пайдаланып, жалган убадалар менен диктатураны негиздеген болсо, тышкы саясатында АКШнын тышкы саясатындагы “байрагы” астына кирип алышы менен туура эмес кадам таштаган эле. Бул катасы бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Себеби, АКШ 1990-жылдардан баштап тышкы саясатында Исламды өзү үчүн атаандаш деп билди. Мунун себеби АКШ Ислам дүйнөсүндөгү байлыктарды талап-тоноп жаткан саясатын малайлары аркылуу жүргүзөт эле. Андан бул башкарууну Ислам гана алып коюшу мүмкүн экендигин эсепке алып о.э. натыйжада АКШ үчүн “кан тамыр” болуп эсептелген Ислам дүйнөсүндөгү байлыктарын сактап калууну эсепке алып, Исламдын саясий майданга келип калышын негизги коркунуч деп эсептеди. Ушундан келип чыгып, АКШ тышкы саясатын Халифалык келип калбастыкка караткан….

Путин өз саясатын Россия конституциясынын негизи болгон демократияга эмес, тескерисинче, тышкы саясатында АКШ үчүн пайдалуу болгон Исламга каршы туруу негизинде баштады. Муну менен бүтүндөй Ислам дүйнөсүнүн жек көрүүсү, айрыкча өзүнүн жарандары о.э. ага союздаш болгон калктарды кошкондо 70-80 миллион мусулмандын жек көрүүсү негизинде иш баштады. Өз калкына таянбаган саясат куру, расмийликтен нары өтпөйт. Бирок, Путин бул катасын СССР доорундагы позицияга болгон орустардагы туйгуну козгоо аркылуу жашырып келди. Өткөн кылымда Россия АКШнын кызыкчылыгы негизинде эмес, тескерисинче социалисттик идеология негизинде, өз кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн саясат кылар эле. Брежнев жетекчилигинде идеологияга караганда көбүрөөк орусташтыруу саясаты негиз болгондон баштап СССР алсырай баштады жана бөлүнүп кетти. Путин да саясатты идеология эмес, тескерисинче туйгуларды козгоо о.э. өзүнүн акмактык пикирлер негизинде жүргүзүшүнүн натыйжасында Россияны жарды көздөй түртүп бара жатат. Сириядагы АКШнын планына кошулууда эң чоӊ катаны баштап койду. Ал бул планга эки негизде: 1.Исламдын саясий майданга келип калышынан коркууда АКШ менен пикирлеш болгондугунан… 2. Россияга АКШ тарабынан келиши күтүлүп жаткан соккулардын алдын алуу максатында кошулду. Муну менен Орто Азиядагы сыяктуу мамлекеттерди өз таасири астында сактап калуу негизинде келишүүгө барды. Путин Исламды үйрөнүп чыгып, андан соӊ ага каршы чыгуу саясатын тандаган жок, тескерисинче, компартия жетекчилик кылган “дин апийим” урааны негизиндеги окуу жайларында билим алгандыгы себептүү, сокурдук менен Исламды душман деп эсептеди. Түпкүлүгүндө, Ислам Жаратуучу тарабынан пенделерине түшүрүлгөн улуу неъмат болуп эсептелет. Анын экономикасын үйрөнүп чыккан Европадагы экономисттер “бизди кризистен Ислам экономикалык түзүмү гана алып чыгат” деген тыянакка келишти. Социалдык тараптан, аял үй-бүлөнүн бекемдиги үчүн гана аракет кылып, келечек муундун тарбиясы менен алек боло турган о.э. коомду таза сактаган абалда, коомду өзүнө мақул көргөн тараптан өнүктүрүүгө салымын кошо турган. О.э. эркек да өз кезегинде үй-бүлөнүн бейпил болушу үчүн тынымсыз аракет кылып, коомдун бузулушуна эмес, тескерисинче, анын өнүгүшүнө салымын кошо турган саясатты жактырбадыбы? Же башкарууда бардыгын бирдей көрүп, мыйзам баарына; ак жана карага, мусулман жана кайры динге, араб жана ажамга, ал тургай, халифа жана карапайым жаранга эч кандай айырмасыз колдонула турган башкаруудан корктубу? Эмне үчүн Исламдын саясий майданга келишинен коркуп жатат?

Сириядагы АКШнын планына кошулушундагы экинчи себепте да ката кылды. АКШ Россияга дос эмес, ал өз пайдасы үчүн гана иш кылат. Путин ага ишенип ката кылууда. АКШ БУУнун Уставына да амал кылбады жана 1961-жылы июнь айында Хрушёв жана Кеннеди ортосундагы келишүүгө да амал кылбай койду. 2001-жылдагы 11-сентябрь окуясынан кийин АКШ кайсы эл аралык токтомго амал кылды? Россия менен келишип иш кылдыбы? Эми Сирия маселесиндеги келишимдерге амал кылабы? АКШнын малайы болгон Эрдогандын иштери анын көрсөтмөсү боюнча боло тургандыгы жана дүйнөнүн көз алдында Россияга каршы батынышы АКШнын планы жана Россияга болгон кыянаты эмеспи? Бул келишимден кийин Россияны талкалап таштоо үчүн саясат жүргүзбөйт деп ким ишенет? Путин орус калкын 15 жылдан бери алдап келе жатканын бул иштери жашырууну максат кылган болсо да, катуу адашып жатат. Бул иштердин натыйжасында Россия бөлүнүп кетет жана орус калкы жырткычтар болуп калышат…

Эй россиялыктар! Эй орус калкы!

Путиндин Ислам жана мусулмандарга каршы жүргүзүп жаткан саясатын эч бир акыл актабайт. Аллах Таала силердин да Жаратуучуӊар! Мухаммад(с.а.в) силерге да Аллахтын кезектеги жана акыркы элчиси о.э. рахматы! Ал алып келген Ислам силер үчүн да неъмат. Анда адамзаттын жашоо образы үчүн кемчиликсиз түзүм бар, аны менен эки дүйнө бактысына жетишүүгө кепилдик бар. Анда өтө кадыржам жашоо болот жана адамзат бардык тармакта; илим-билим, саясий, аскерий жана экономикалык тармактарда, айрыкча моралдык тараптан өтө бийиктейт. Тарыхты калыстык менен үйрөнүп чыккан Батыш тарыхчыларынын күбөлүк бериши силердин Исламды үйрөнүшүӊөргө жетиштүү түрткү болсо керек. Аны үйрөнбөй туруп ага каршы чыкпагыла.

Эх, Путин!

Ислам жана мусулмандарга каршы саясатты эмес, тескерисинче, Исламды кабыл алып, мусулмандар менен бирге болгонуӊдачы, Исламдын алгачкы доорундагы мусулмандар сыяктуу чыныгы “жол” (Путин-жолчу жылдыз) болот элеӊ. Дүйнөдө чыныгы жетекчи катары тарыхта кала турган баатырга айланат элеӊ. Ошондо Европа сага каршы санкцияларды киргизүүнү ойлоно да албайт болчу. Ал тургай, АКШ да сага каршы чыгууну ойлонууга батынбайт эле. Ал эми азырчы? Сени АКШнын малайлары да коркутууда. Сага ушул керек беле? Акыры АКШ Афганистандан экономикалык жана саясий соккуга учурагандан кийин мусулмандарга каршы согушка кирүүгө батынбай калгандыктан Россияны бул ишке тартпадыбы? Алардагы аскерлер жеңил жашоого үйрөнүп калгандыктан ал жерде согушуу өтө кыйын болду, натыйжада талибандарды жок кылуу максатында кирген АКШ Европанын жардамы менен да бул ишти кыла албады. Андан соӊ Обама “эми мындай катага жол бербейбиз” деп өздөрүнүн согушка жарабастыгын ачык жарыя кылды го. Сириядагы согушта курман болуп жаткандар мусулмандар жана орустар, бирок иштер АКШ планы боюнча жүрүп жатат. Муну СЕН жана Эрдоган сыяктуу АКШ малайлары ишке ашырып жатасыӊар. Орус калкы АКШ планы үчүн өздөрү курман болушун туура деп билеби жана бул ишиӊде сени колдойт деп ойлоп жатасыӊбы? Бул согуштан өз элиӊе “орустар жырткычтар” деген сөздөн жана жалгандардан башка эмнени убада кыласыӊ?! (уландысы бар).

Гариб.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here