Орто Азия өкмөттөрү “кимдин” этегине жабышмакчы?

224
0

بسم الله الرحمن الرحيم

Орто Азия өкмөттөрү “кимдин” этегине жабышмакчы?

       Роббим, Өзүӊдүн алдыӊдан куулган шайтандан баанек сурап сага жалбарамын! Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Роббим, бизди кафир кимселер фитнасына дуушар кылбагын. Сен Хаким жана Азиз болгон Затсын.

       Азиз окурман! Бүгүн сиз менен маанилүү бир маселе боюнча маектешүүнү туура көрдүк. Мейли, бул тууралуу буга чейин да аналитикалык макалаларыбызды баян кылган болсок да, кээ бир чекиттерге дагы бир жолу көӊүлүӊүздү бурмакчыбыз. Орто Азия (үчүнчү дүйнө) мамлекеттерине кожоюндары тарабынан чейрек кылым мурда сунушталган “эгемендүүлүк” кербени дагы деле өз жолун таба албай жатат. Мунун негизги себеби каерде? Эмне үчүн ушунча жылдан бери бул мамлекеттердин калкы эки оттун ортосунда калууда? Бул убакыттын ичинде  малай акимдерибиз кээде АКШга ыктаса, кээде Европага ыктап жатышат. Жана акырында бүгүнкү күнгө келип, бул акимдер Россияга ыктай башташты. Мынчалык машакаттар кимдерге пайдалуу? Түпкүлүгүндө кандай жолду кармансак кемтиксиз турмуш жолубузду табат элек?

  Колонизатор  мамлекеттер өздөрүнүн кол астындагы мамлекетчелер өнүкпөсүн үчүн аларды алгач өз эътикадынан, тарыхынан, лугатынан, баалуулуктарынан ажыратышты жана буларды үстүртөн гана үйрөтүүнү каалашат. Сиз окурманга түшүнүктүү болушу үчүн бир турмуштук мисал менен чектелебиз: өлкөбүздө өзүн “идеалдуу адам” деп эсептеген адамдан “демократия” эмне экендиги туурасында сурасаӊыз, “айкындуулук”, “эркин шайлоо”, “жеке адам эркиндиги”, “сөз эркиндиги” дегенден башканы түшүндүрүп бере албайт. Демократиянын булагы эмне, кайсы кылымда пайда болгон, ким тарабынан негизделген, дүйнө турмушуна чечими кандай, турмуштагы иштердин өлчөөсү кандай деген суроолоруӊуз жоопсуз калат. Мунун натыйжасы катары,  жыйырма беш жылдан бери “эгемендүү” мамлекеттин жарандарыбыз деп көкүрөгүбүздү каккыласак да, дагы деле бардык тармактарда өз проблемаларыбызга чечим издөөдө батышка, аныгыраак кылып айта турган болсок, колонизатор  өкмөттөргө кайрылып жатабыз. Акыйкатта болсо, жер асты байлыгыбыз болгон жаратылыш (газ, алтын, уран, нефть) байлыктарыбызды дүйнөлүк базарга алып чыгып сата албастыгыбыз, элибиз маӊдай тери менен өстүргөн пахтабызга кимдир бирөөлөр баа белгилеп бериши, колонизатор таасирисиз бирер ишкана кура албастыгыбыз, өз алтыныбызды болсо өлкөбүздө сактай албастан Швейцария банктарында сакташыбыз биздин  ким экенибизди белгилеп берүүдө. Эгемендүүлүк деген сөздөр тилибизде гана калды, түпкүлүгүндө жетекчи мамлекеттерге көз каранды өлкөнүн перзенттерине айланып болгонбуз.

       Бизди ушул аянычтуу абалга салган нерсе чет элдик сакафатка негизделген т.а. дин турмушка аралашпасын деген батыш идеологиясы. Бүгүн биз мусулмандар, өзүбүз ыйман келтирген   Ислам динин бекем кармай албаган, арасат жолдо калган калктарга айландык. Ушуну өзгөчө баса белгилейбиз, биз мусулмандардын Батыш менен да, Россия менен да союздаш болууну арзуу кылышыбыз пикирлөөбүз, дүйнө карашыбыз үстүрт болуп калганынын даана далили болот. Бизге улуу келечекти убада кылып  жаткан колонизаторлордун чыныгы максаттары болсо, бизди ишенимибизден чалгытуу, ыйык динибиздин таалимдеринен алыстатуудан башка нерсе эмес. Ушул чет өлкөлүк сакафат өз таасирин көрсөтүп, өзүн мусулман эсептеген бүт дүйнөдөгү мусулмандар катары, биздин регион мусулмандарынын зээндеринен да исламий саясат, исламий экономика, исламдагы социалдык турмуш сыяктуу Халифалыкты эскертүүчү бардык терминдер көтөрүлүп кетти.

       Мусулмандардагы ушул сенектик доорунан өнүмдүү пайдаланууга аракет кылган батыш мусулмандарга өз түзүмдөрүн сиӊдирүү менен эле чектелбестен, саясий жана сакафий тармактарда “жасалма” ынкылап уюштурду, азыр да уюштурууда. Ал тургай, мусулмандар зээнине “бул артта калгандыгыӊардын себеби Исламды бекем кармаганыӊарда” деген пикирди сиӊдирүүгө жетишти.  Ушул сакафаттын натыйжасында мусулмандар өздөрүнүн ыйык ишенимине күмөн менен карай башташты. Ошондуктан, саясийби, экономикалыкпы, социалдыкпы, кайсы тармакта болбосун бирер өнүгүүгө жетише албай жатабыз. Тескерисинче, бардык тармактарда төмөндөп баруудабыз, ал тургай, жөнөкөй эле тиш жуугучтан баштап, үстүбүздөгү кийимибизге чейин чет өлкөдөн сатып ала турган болуп калдык т.а. импортко көз каранды болуп калдык. Ар бир калыс, акыл ээси болгон адам бул акыйкаттарды  четке кага албайт. Акыры натыйжа ушундай болду дейсиӊ, он үч кылым бүт дүйнөдө бир бүтүн үммөт болгон мусулмандар, колонизатор эшиги алдында карыз сурап туруучу байкуштарга айландык. Колонизаторлордун чабуулу дагы деле токтой элек, биринин оозунан кутулсак, экинчиси оозун андан да чоӊураак ачып алып күтүп турат.

       Ушул вакиъден тыянак кылган абалда силерге кайрылабыз. Дагы кайрадан азиздикке, бейпилдикке кайтууга о.э. бардык тармактарда жетекчи үммөткө айланууга силердин дагы деле мүмкүнчүлүгүӊөр бар. Убакыт болсо барган сайын кыскарып барууда, бүгүн ушул мүмкүнчүлүктөн пайдалансаӊар утуш силердики болот, антпесе эртеӊки күнү кеч болуп калат:

Мусулмандыкпы  же насронийликпи?

Ислам хазаратыбы же батыш дүйнө карашыбы?

Улуу келечек же эки дүйнө бактысыздыгы?

Өз байлыктарын өзү пайдалануучу кылуучу бир бүтүн Улуу Халифалык Мамлекетиби же жер астында жана жер бетинде байлыктары бар болуп туруп, башы карыздан чыкпай турган колонизаторлукпу?

      Ушуларга ылайык айта аларыбыз, силер бүгүн ушул тандоолодун бирин тандап, он үч кылым бою ата-бабалаыбыз жетишкендей, бүт дүйнөдө азиз жана сый-урматтуу бир бүтүн үммөткө айланасыӊар же перзенттериӊерди, ал тургай неберелериӊерди да демократия чүмбөтүндөгү колонизаторго көз каранды, башы карыздан чыкпай турган “караӊгы” бир үммөткө айландырууга жол ачып бересиӊер! О.э. алар башка көптөгөн иштерде да т.а. бардык тармактарда аларга окшошуубузду талап кылышууда. Пикирлөөбүз, жашоо образыбыз, көз караштарыбызда батыштан үлгү алышыбызды каалап жатышат.

     Ушул жерде сиздерге т.а. мусулман перзенттерине бир суроо менен кайрылабыз: Силер мусулман өлкөнүн перзенттери катары зынаны кылмыш деп эсептейсиӊерби? Кантип эле, аялыӊар, кызыӊар, эже-карындаштарыӊардын уятсыздык көлмөктөрүндө жатышына ыраазы болосуӊар? Кантип эле, батышта кеӊири таркалып жаткан бир жыныстуулар никеси деп аталуучу (гомосексуалист) айбандар да жийиркенүүчү турмушту каалайсыӊар? Кантип эле, силер өз уулуӊар башка жигитке турмушка чыгышына ыраазы болосуӊар? Кантип эле, батыш силерге мындай жийиркеничтүү турмушту демократия чүмбөтү астында жасалгалап көрсөтсө, сокурларча кабыл алууну каалайсыӊар? Аллахтын Өзү сактасын! Акыры силер өлкө, үммөт, адамзат келечеги үчүн жандарын курман кылган, эр жүрөк, намыстуу, динине бекем заттардын урпактарысыӊар го! Силер ашыгып жаткан  АКШ, Европа жана Россия коомдорунда бүгүнкү күндө кеӊири таркаган  зына, кумсалык, никесиз төрөлүү, сойкулук соодасы, байлыктар бир ууч адамдардын колунда чогулуп калышы, жакырчылыктын күн өткөн сайын күчөп барышы, адам өлтүрүү жана башка кылмыштар, көчөдө калган карылардын аянычтуу тагдырлары, үй-бүлөлөрдүн бузулушу, мектеп жашындагы кыздардын кош бойлуулугу, эч кандай адеп-ахлак нормаларына туура келбей турган жыныстык алакалардын адаттагы көрүнүшкө айланып бара жатканы, наркомандык…  сыяктуу бузукчулуктар кадимкидей турмуштук мыйзамга айланганына кантип эле кайдыгер болосуӊар? Ушул айткандарыбыз силер умтулуп жаткан т.а. силерге колдонууга шашылып жаткан  батыш “демократиясы” болуп эсептелет! Бул эркиндиктер батышча жашоонун чыныгы жүзүн чагылдырууда. Алар мына ушундай жашоо образы менен сыймыктанып, силерди ушуга үгүттөп жатышат.

      Сөздүн аягында Орто Азия акимдерине айтаарыбыз: Өткөн доор учурунда,  алгач Америка жасамакчы болдуӊар эле бирок, ишке ашпады,  андан соӊ Европаны арзуу кылдыӊар бирок, болбоду, ал эми бүгүнкү күнгө келип Россиянын куурчагына айландырып берүү  азгырыгына түшүп калдыӊар, баш уруп баруудан башка чараӊар калбады. Акыйкатта болсо, тереӊ тарыхка, маанилүү географиялык орунга, сырьё жана жумушчу күчүнө, үлкөн маданий мураска ээ болгон калкты ажыдаарлар чеӊгелине таштап берүүдөн кантип эле дилиӊер кыйналбайт? Эмне үчүн бул байлыктар менен мүмкүнчүлүктөрдү ушул калктын өнүгүшүнө жумшабайсыӊар? Дагы бир жолу Аллахтан коркууга, карамүртөздүктөн баш тартып, жакшылыкка кайтууга чакырабыз. Бул бечара калкты качанкыга чейин куру убадалар менен алдайсыӊар? Шек-күмөнсүз, бул жашоо өтө кыска, анын ырахаттары өткүнчү, өлүм болсо ушунчалык жакын, Аллахтын азабы болсо катуу! Тарыхтагы залим, диктатор акимдердин жашоосун бир эстеп көргүлө. Бирөө-жарымы дүйнөдө түбөлүктүү калдыбы? Же силер каласыӊарбы?

  Эй Орто Азиядагы мусулман ага-инилер, эже-карындаштар!  Силерди  болсо ушул малай акимдерге, алар чакырып жаткан үгүттөргө сокурларча ээрчүүдөн эскертебиз.

    Аллах Таала бизди яхудий жана насронийлерди  дос тутуудан эскертип, мындай дейт:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

– “Эй ыйман келтиргендер! Яхудийлер менен насронийлерди дос тутпагыла! (Алардын) кээ бирлери кээ бирлерине дос. Силерден кимде-ким аларга дос болсо, анда, ал ошолордон. Албетте, Аллах залим коомду хидаят кылбайт” .                             [5:51]

Демек ушундай болгон соӊ, Аллахты, Анын Расулун, момундарды дос туткула! Эсиӊерде болсун, эгерде Исламдан жүз үйрүсөӊөр, бардык нерсени жоготосуӊар, сый-урматыӊардан, кадыр-баркыӊардан, күч-кубатыӊардан, биримдигиӊерден айрыласыӊар.

       Аллах силерди Ислам менен бийиктетет. Аны бекем кармагыла, анда бекемдик менен тургула. Мына ошондо гана азиздигиӊерге кайтасыӊар. Эсиңерде болсун, кандайдыр союздарга кирүгө уруксат сурап колонизаторлор эшиги алдында турушуӊар кордугуӊарды күчөтөт.  Ал союздарга мүчө болушуңар болсо, батыш үлгүлөрүн тымызын кабыл алуу дегени. Силер үчүн бирден-бир нажат жана куткаруу кемеси болсо, Улуу Роббибиз тарабынан жиберилген ыйык динибиз Ислам!

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

– “Ыйман келтирген заттар үчүн дилдери Аллахты зикир кылуу жана түшүрүлгөн Чындык-Куранга кунт коюу (убагы) келбедиби? (О.э. алар үчүн) илгери китеп тартуу кылынган, андан соӊ (алар менен пайгамбарлары ортосундагы) мөөнөт узарганда, жүрөктөрү катып кеткен кимселер (т.а. яхудий жана насронийлер) сыяктуу болуп калбастыктын (убагы келбедиби)? Алардан (яхудий жана насронийлерден) көптөрү фасик-итаатсыздар!”.   [57:16]

        Аны канчалык бекем кармасак, нажат табабыз, тикеленебиз, Аллахтын уруксаты менен азиз болобуз. Андан канчалык алыстап, башкасына талпынсак, чөгөбүз жана төмөн кулап кор болобуз.

Хизб ут-Тахрирдин Өзбекстандагы медиа офиси Зайниддин

15.07.2015-ж.

https://hizb-uzbekistan.info/index.php/yangiliklar/3633-rta-osijo-ukumatlari-kimni-etagini-tutmo-chi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here