Салахиддин Айюбийдин тарыхы окуу программаларынан алып ташталды

293
0

Мисирде “Терроризмге каршы күрөштүн” алкагында жүрүп жаткан иш-чаралар жараянында бир нече Исламий сабактар мектептердин окуу программаларынан чыгарып ташталды. Алардын арасында Салахиддин Айюбий жана Укба Ибн Нафиъ сыяктуу Ислам каармандарынын тарыхий кыссалары да орун алган.

Мисирдин билим берүү министрлиги окуу программаларын кайрадан карап чыгып, “экстремизм жана зомбулукка үгүттөөчү о.э. саясий багыттарды өз ичине алган” деп табылган темаларды окуу программаларынан чыгарып таштады. Бул тууралуу, билим берүү министрлиги ушул маселе боюнча чыгарган билдирүүдө айтылды. Билим берүү министри Мухиб ал-Рафах да окуу программаларын кайрадан иштеп чыгуу комиссиясынын сунушуна ылайык “зомбулукту өз ичине алган” деп табылган темалар биринчи класстан баштап орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнө чейинки окуу программаларынан алып ташталгандыгын тастыктады.

Мисирдин эң белгилүү газеталарынан болуп эсептелген “Мисирул явм” газетасы таркаткан кабарга ылайык, “экстремисттикке жана зомбулукка үгүттөөчү сабактарды окуу программасынан чыгарып таштоо” көз карашынан келип чыгып бир нече Исламий сабактар окуу программасынан чыгарып ташталган. Алардын арасында төмөнкүлөр бар:

Башталгыч мектептин үчүнчү классынын сабагынан “Бүркүттөрдүн акыбети”,

Башталгыч мектептин төртүнчү классынын сабагынан “Хананын арзуулары”,

Башталгыч мектептин бешинчи классынын сабагынан “Салахиддин Айюбий”,

Орто мектептин биринчи класс сабагынан “Укба ибн Нафиънин согуш тактикасы”.

“Бүркүттөрдүн акыбети” сабагында чыгарманын каарманы бүркүттү отко таштап андан өч алат. Бул түшүнүк ИШИМге таандык деген шылтоо менен ал окуу программасынан алып ташталды. Айрыкча, иорданиялык учкуч ИШИМ тарабынан өрттөп жиберилгендиги буга себеп кылып көрсөтүлүүдө.

Салахиддин Айюбий жана Укба ибн Нафиънин тарыхий кыссаларында болсо согуш жана жихад темалары “жагымсыз тема” деп табылган. Салахиддин Айюбийдин Куддусту кресттүүлөр ыпыластыгынан азат кылышы жана Африканын Укба ибн Нафиъ башчылыгындагы Ислам армиясы тарабынан фатх кылынышы окуучуларды экстремисттик жана зомбулукка үгүттөө деп бааланып, окуу программаларынан алып ташталганы айтылууда.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here