Дос ким да, душман ким?

362
0

1979-жылдын аягында Советтер Союзу Афганистанга аскерий жүрүш кылып үч күндүн ичинде борбор Кабул шаарында өзүнүн баскынчылык байрагын орнотууга жетишкен эле. Ошол кезге чейин Афганистан ичинде бир нече топтор өз ара согуштар менен алек болушкан. Советтер Союзу үч күндүк жеӊиштен кийин 10 жылга созулган натыйжасыз баскынчылык согуштардын артынан Афганистандан шерменде болуп чыгып кетүүгө мажбур болгон эле.

 СССР мамлекетинин мабдасы коммунисттик мабда болуп, демократиялык мабдага өтө чоң коркунуч туудурат эле. Себеби, өз мабдасын дүйнөгө жаюу үчүн кылынган аракет демократияны башкарып келе жаткан Америка үчүн өтө кооптуу иш болуп, СССРди Афганистандан сүрүп чыгаруу үчүн бир катар аракеттерди кылды. Алгач Талибан жамааты менен шерик болгондой болуп, аны колдоп келди. Өз ара натыйжасыз согуштардан чарчаган афган калкы чыныгы баскынчыларга т.а. СССРге каршы биригип, натыйжада душманды шерменде болуп чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Афганистан калкы жеӊишке жетишти, Америка болсо максатына жетишти. СССР талкаланып өз мабдасынан баш тартып,  АКШ менен Европанын мабдасы болгон демократияны кабыл алды. Эми болсо Афганистан Америка үчүн кооптуу регионго айланып калды. Афган калкынын куткаруучулары болгон жамааттар ортосунда карама-каршылык келтирип чыгаруу үчүн “Ал-Каида” уюмун пайда кылды. “Ал-Каида” акыркы демине чейин Америка кызыкчылыктары жолунда кызмат кылды. Түпкүлүгүндө, бул бир жомокко окшогон уюм эле. Бул уюмдун маанилүү кубаты да болгон эмес. “Ал-Каида”ны дүйнөнүн этибарында коркунучтуу кылып көрсөтүүдөн Американын эки максаты болгон.

 Биринчиси, мусулмандардын Ислам мамлекетин пайда кылуу үчүн болгон аракеттерин кечеӊдетүү жана исламий жамааттар ортосунда карама-каршылыктарды келтирип чыгаруу болсо, экинчиден “Ал-Каида”ны бүт дүйнөгө өтө кооптуу уюм кылып көрсөтүү аркылуу бүт дүйнөнү коркутуу менен өзүнүн карамүртөз максаттарын жүзөгө чыгаруу үчүн, аны ар дайым колдоп-кубаттап келди.

 Араб жарым аралында болсо, Ирак мамлекетиндеги Саддам Хусейн жетекчилигинде арабдарды бир топ убакытка  чейин коркутуп келди. Эгерде бирер араб мамлекети Американын кызыкчылыктарына кызмат кылуудан бир аз четке чыга турган болсо Ирак аркылуу чабуулдарды уюштуруп келди. Америка экономикалык кризиске дуушар болгондон кийин 11-сентябрь долбоорун иштеп чыкты. Көӊүл буруӊуз, 11-сентябрь т.а. эгиз имараттын кыйроого учурашында “Ал-Каида”ны айыптап, түшүп калган экономикалык кризистен чыгуу үчүн Ислам жана мусулмандарга каршы ачыктан-ачык согушту баштап жиберди. Себеби, мусулмандар өлкөлөрүндө жаратылыш байлыктары өтө көп. Бирок, бетме-бет согушта кафирлер эч качан жеӊе албастыгын Афганистан мусулмандары бир эмес, бир нече жолу далилдеп беришти. Биринчиден, СССРдей кубаттуу мамлекетти шерменде болуп качып чыгып кетүүгө мажбур кылган болсо, экинчиден, Америка жана бүт дүйнөдөн чогулган аскерий күчтөрдүн эч нерсеге кудуреттүү эместигин далилдеп берди. Демек, Ислам менен ачык күрөшкөнү Америка мабдасы туруштук бере албайт.

 Америка жана яхудий вужуду о.э. аларга баскынчылыкта шерик болгон демократиянын негизги мамлекеттери Ислам жана мусулмандарга каршы эки багыт аркылуу күрөш жүргүзүшөт. Биринчиден, ишенчээк мусулмандардан пайдаланса, экинчиден мусулман болгон, бирок, дүйнөнү сүйгөн этикадсыз жетекчилер болот. Бул жетекчилер канчалык этикаддуу болушпасын, эл алдында канчалык таттуу убадаларды беришпесин, мансапка жетишкенден кийин максаттар да, убадалар да унутулат. Бул жетекчилер жогорудан т.а. башкарып келе жаткан гегемондук мамлекеттердин каалоосу менен бийликке келишет. Диктатор мамлекеттер тарабынан коюлган куурчак акимдердин канчалык ой-тилектери болбосун, баары бир ошол мамлекеттердин кызыкчылыктары жолунда гана кызмат кылышат. Мусулман өлкөлөрдөгү кафирлердин кызыкчылыктары үчүн канчалык берилгендик менен кызмат кылышпасын, өз милдеттерин аткарып болушкандан кийин дал ошол кожоюндары тарабынан тарых таштандысына ташталышат. Ушул кезге чейин мусулман өлкөлөрдүн жетекчилери сый-урмат менен отставкага чыгышпаган. Алар же кордук менен өлтүрүлүшөт же өлкөсүн таштап качып кетүүгө мажбур болушат. Бош калган тактыга умтулгандар муну жакшы түшүнүп жетишсе да, бирок, жаңы мансапка ээ болуу үчүн кожоюндары алдында берилгендиктерин билдирүүдөн чарчашпайт. Мындай акимдер үчүн уйкудан ойгонуунун, көздөрүн ачуунун убагы келбедиби?

 Иракты Америка зомбулук менен басып алды, бүт байлыктарына ээ болду. Эми Саддамдын ордун ээлей ала турган бир саясатчы керек болот. Ирак мамлекетинде эки мазхаб сунний жана шиа мазхабдарынын өкүлдөрү жашап келет. Мына ушул эки мазхабды өз ара согуштуруу үчүн Америка Иракта 11 жылдан бери аракет кылып келе жатат. Америка бирде шиалар мечиттерин жардырса, кийинкисинде суннийлер мечиттерин жардырып жатат. Карапайым калк бул фитналарды алда качан эле түшүнүп болгон. Бул пландары да пайда бербейт, инша Аллах.

 Эми Араб өлкөлөрүнүн жетекчилерин Америка өз тизгининде кармап туруу үчүн Иран мамлекетин ядролук куралы менен кубаттандырууда. Сирияда мына төрт жылдан бери уланып келе жаткан согуш Америка жана яхудий вужудунун башын катырып койду. “Женева”, “Женева-2” жана “Женева-3” сүйлөшүүлөрү эч кандай пайда бербегенден кийин, Америка дагы бир багыт бойлоп аракет кылууда. Сирия демократияны кабыл албагандан кийин жана Исламдан башка мабдага ыраазы болбогондон кийин, Исламды жаманатты кылуу максатында “ИШИМ” уюмунан чебердик менен пайдалана баштады. “ИШИМ” уюму – бул “Ал-Каида”нын башкача бир көрүнүшү.

 Хизб ут-Тахрир дүйнөлүк Хизб болуп, бүт дүйнөдө исламий турмушту кайрадан тикелөө жолунда даъват кылып келе жатат. Хизбдин мабдасы Ислам, мамлекетти тикелөө жолу Пайгамбарыбыз Мухаммад саллоллоху алайхи ва салламдын тарыйкаты. Хизб өзүнүн 60 жылдан ашкан ишмердүүлүгү маалында Куран жана Сүннөттөн кылдай да ообой келе жатат. Ушул жылдарда өтө көп мусулмандардын жакшы көрүүсүнө жана ишенимине жетишти. Жаманатты кылуучунун жаманаттысы, залимдин зулумунан коркпостон даъватын улантып келе жатат. Мусулман өлкөлөрүнөн тартып Европа өлкөлөрүнө чейин исламий түшүнүктөр менен сугаруу аркылуу өтө көп адамдарды ойготуп койду. Бүгүнкү күндө Халифалык эркек-аял, жаш-кары дебестен умтулуп жашоочу үлкөн максатка айланууга жетишти. Кафирлер мына ушул түшүнүк жана жакшы көрүүлөрдү жок кылуу үчүн “ИШИМ”ден пайдалана баштады. “ИШИМ”дин кандуу жана зордукчул аракеттерин телеканалдар аркылуу бүт дүйнөгө тынымсыз көрсөтө баштады. Бүтүндөй адамзаттын Ислам жана Халифалыкка болгон ышкыларын өчүрмөкчү болушууда. Бирок, бул максаттарына да жетише алышпайт.

 Америка “ИШИМ”ди коркунуч кылып көрсөтүүдөн эки максатты көздөгөн. Биринчи максаты, анын сабын жана тарапкерлерин белгилүү бир регионго чогултуп, бир өлчөөдө кармап туруу. Экинчи тараптан өзүнө көз каранды болгон мамлекеттерди коркуу астында кармоо жана аларды башкаруу. Анын сабын кандай толтурууга болот? Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Арабия жана башка диктатор өлкөлөрдө мамлекеттин күч түзүмдөрү “ИШИМ” коркунучунан пайдаланган абалда, бул уюмга алакасы бар же жоктугуна карабастан мусулмандарга жалган айыптоолор менен зулум кылышат жана жеӊил жол менен арам акчаларга ээ болушат. Ошондон кийин зулум көргөн кээ бир карапайым мусулмандар “ИШИМ” тарапкерлерине айланышат. Америка “ИШИМ”ди өз кызыкчылыктарына карай кээде суз, кээде болсо күчтүүрөөк коркунучка айландырат, кудум реклама ролиги сыяктуу.

 Акыркы Халифа кулатылган кезден бүгүнкү күнгө чейин мусулман өлкөлөрүн мамлекетчелер жана улуттарга бөлүштү жана мусулмандар ортосун бузуу үчүн фитналар уругун эгип келе жатышат. Бул демократиянын жийиркеничтүү түшүмү. Арабдарды шиаларга, шиаларды суннийлерге, түрктөрдү күрттөргө, кыргыздарды өзбектерге, тажиктерди кыргыздарга душмандык позициялары менен тарбиялап келе жатат.

 Эй, мусулмандар бири-бириӊерди жаман көрүүдөн жана бири-бириӊерге душмандык кылуудан тыйылгыла! Аллах улутчулдарды жакшы көрбөйт, улутчул ал тургай, бейиштин жытын да жыттай албайт. Эй өлкөбүздөгү жетекчилер, коопсуздук кызматкерлери өлкөӊөрдөгү мусулмандарды куугунтуктоодон жана кысым көрсөтүүдөн тыйылгыла! Силер да мусулмандардын балдарысыӊар. Жашы улууӊар агабыз, жашы кичүүӊөр инибизсиӊер. Силер да биздин денебиздин бир бөлүгүсүӊөр. Бизди өзүӊөргө дос кылып албайсыӊарбы! Бизге камкордук кылгыла, биз да силерди коргойбуз. “ИШИМ”ди коркунуч кылып көрсөтөсүӊөр да, бирок Хизб ут-Тахрирдин жигит-кыздарын камакка аласыӊар. Жалган көрсөтмөлөр таркатканда бетиӊер кызарбайбы?

 Америка ИШИМди коркунуч кылуу менен Араб мамлекеттерине курал сатып өтө чоӊ өлчөмдө киреше табууда. Бул коркунучту Россия да тынымсыз көрсөтүүдө. Россия да мындан чебердик менен пайдаланып калмакчы. СССРден калган майда мамлекеттерди өз таасири астында кармап калуу үчүн аракет кылып, Борбор Азия республикаларын да өз коргоосуна алуу же колдоп-кубаттоо менен өзүнүн аймактык чегарасын кеӊейтмекчи болууда. Коркунуч болсо бирдей. Бирок, Борбор Азияга “ИШИМ” тарабынан эч кандай коркунуч жок. Саудия курал сатып алууда Индияны да артта калтырды. Бул сатып алынган куралдар кимдерге каршы колдонулушу мүмкүн? Албетте, өз бийликтерин коргоо жолунда мусулмандарга каршы колдонулат.

 Яхудийлер Куддусту 70 жылдан ашуун убакыттан бери бомбалап мусулмандарды кордоп келүүдө. Башар Асад болсо төрт жылдан бери мусулмандарды өлтүрүү, үй-жайларын кыйратуу менен алек. Араб өлкөлөрүндөгү амирлер БУУга кайрылууга да батына алышпады. Жакында Яманда (Йемен) болгон козголоӊдо мусулмандарга карата Яман падышасын коргоо үчүн аскерий жардамдарын берип жатышат. Силерди кандай түшүнүүгө болот? Сүйлөгөндө мусулманга окшойсуӊар, амалдарыӊар болсо кафирлердикине окшойт. Же силердин бийлигиӊер кафирлерди дос тутууга, мусулмандар өлкөсүн кыйрандыга айлантууга, алардын канын төгүүгө арзыйбы? Убакыт барында өзүӊөрдү ойлогула! Дүйнө кыргындарга, бузуку иштерге, бейкүнөө кан төгүүлөргө, жалган жана фитналарга толду. Эми өзгөрүүнүн убагы келди.

 Дайламий Ибн Аббас (р.а)дан риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз Мухаммад саллоллоху алайхи ва саллам: 

أَحبُّوا العَرَبَ لِثَلاَثٍ: لأَنِّى عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنَ عَرَبِىٌّ. وَكلامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّةِ عَرَبِىٌّ. (رواه الطبرانِي وغيره

“Арабдарды үч нерсе үчүн жакшы көргүлө. Биринчиси – себеби, мен арабмын. Экинчиси – Куран араб тилинде. Үчүнчүсү – бейиш калкынын тили арабча”, –деген.

 Биз бардык мусулмандар арабдарды жакшы көрөбүз. Аллахты жана Анын пайгамбары саллоллоху алайхи ва салламды жакшы көрөбүз жана биз үчүн эң сүйүктүү болгондор да, дал ушул Аллах жана Анын расулу. Куран окуу менен ырахаттанбыз, бейишке куштарбыз. Аллахтын рахматынан үмүткөрбүз. Эй, арабдар силер улуттардын эң жакшысысыӊар, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбагыла! Бүт жер бетиндеги мусулмандар Аллахтын Байтына таваф кылуу, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллоллоху алайхи ва салламдын кабырын зыярат кылуу ышкысы менен жашашат, ошолордун катарында мен да бармын.

 Хизб ут-Тахрир жамаатына жардам кылып, бүт дүйнө уламаларын бириктирип Байтуллахта чыныгы Халифалыкты жарыя кылгыла. Байтуллахта шайланган Халифа бардык мусулмандар ортосундагы карама-каршы пикирлерди бириктирип жиберет. Ортодо түшүнбөстүктөр жоголот. Себеби, карама-каршы чыгууга кафирлер батына алышпайт. Бир жарым миллиарддан ашуун мусулмандардын сообуна каласыӊар, болбосо силерге кырсык келет. Удаама-удаа  кулап келе жаткан бийликтер сыяктуу силердин бийлигиӊер да бир күнү кулайт. Силер Аллах жакшы көргөн улуттар ичинде эң жакшысы болуп калышыӊардан үмүттөнөбүз. Дос ким да, душман ким экендигин аӊ-сезимдүү түрдө түшүнүп жеткиле. Мусулмандардан душман издебегиле. Чыныгы душман – Америка башчылыгындагы колонизатор мамлекеттер жана дүйнө жүзүндө көпчүлүк, ошону менен бирге силер да, мабда катары көтөрүп жүргөн демократия мабдасы. Ислам мабдасынан башка бардык мабда батыл. Пайгамбарыбыз минхажы негизиндеги Халифалыкты кайрадан тикелөө үчүн Хизб ут-Тахрирге жардам бергиле. Албетте, Аллахтын рахматы жана уруксаты менен ошол күн келет, инша Аллах.

 Сайфуллах

  Хизб ут-Тахрир – Кыргызстан вилаяты басма сөз бөлүмүнүн мүчөсү    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here