“Аял жана Шарият: Акыйкатты жалгандан ажыратуу”

333
0

2015-жыл, 11-февраль күнү Хизбут-Тахрир борбордук маалымат кызматы бөлүмүнүн аялдар канаты кеӊири масштабдуу компания баштаган эле. Бул компания Аллахтын уруксаты менен 28-март күнү “Аял жана Шарият: Акыйкатты жалгандан ажыратуу” деген аталыштагы эл аралык аялдар конференциясы менен аяктайт.

Ушул конференцияны өткөрүү үчүн ажайып бир ыкма тандалды. Конференция чыгыштан батышка чейин бир эле убакта беш мамлекетте өткөрүлөт. Алардын ортосун  электрондук байланыш байланыштырып турат. Сөзгө чыккандар түз эфирден чыгуу менен бүт дүйнөгө кайрылуу жолдошот.

Конференцияда “Исламий шарият аялдарга зулум” деп сыпаттаган Батыштын жалгандары ашкере кылынат жана Ислам тарабынан тан алынган аялдардын укуктары жана турмушдагы ролдору Исламий далилдер, тарыхий чындыктар жардамында сунушталат. О.э. конференцияда аялдарга таандык Исламий өкүмдөргө каратылган жалаалар талкууланып, социалдык алакаларга тиешелүү Ислам өкүмдөрү жана булардын аялдар, жаш балдар, дүйнөлүк жашоо жана коомдогу таасири туурасында талкуу жүргүзүлөт.

Айрыкча, конференцияда Исламдын аялдарга болгон мамилесин бузуп көрсөтүү үчүн ишке салынган “теӊ укуктуулук”, “Аял эркиндиги” сыяктуу пикирлерге кеӊири орун берилет. Эӊ маанилүүсү, азыркы коомдун түрдүү катмарларында аялдар дуушар болуп жаткан эсепсиз проблемалардын кандай чечилиши жана аялдарды зулумдан куткаруунун чыныгы жолу да ачыкталат.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here