Сирия улуттук коалициясы БУУ жана Батышка ишенимдүүлүгүн көрсөттү

293
0

Сирия улуттук коалициясы Стамбулда 19-жалпы кеңеш уюштурду. Үч күнгө созулган кеңеште Сирия маселесин чечүү үчүн жол картасы даярдалгандыгы жана саясий чечим үчүн он үч беренеден турган “Долбоор тексти” кабыл алынгандыгы кабарланды.

Сирия улуттук коалициясынын маалымат офиси жарыя кылган долбоор текстинде БУУнун көзөмөлү астында сүйлөшүүлөрдү жаӊыдан баштоо керектиги баса белгиленди. Бул сүйлөшүүлөр Женева-2 конференциясы жана БУУнун Коопсуздук кеңеши 2012-жылы кабыл алган 2042, 2043 жана 2059 номерлүү токтомуна таянган абалда ишке ашырылышы белгиленди. Ал токтомдо Сирияга аскерий көзөмөлчүлөр киргизилиши назарда тутулган.

“Долбоор текстинде” келтирилген “саясий чечим жараяны”нан көздөлгөн максат, Асад режиминин өзгөрүшү жана анын ордуна демократиялык бир түзүм алып келиниши экендиги айтылды. О.э. анда сүйлөшүүлөрдөн көздөлгөн негизги максат, Женева-1 конференциясынын бардык беренелерин, айрыкча башкаруу-аткаруу ыйгарым-укугуна ээ болгон “убактылуу өкмөт” түзүү беренесин ишке ашыруу экендиги кошумча кылынды.

Сирияда мыйзамдуулукка ээ болгон бирден-бир уюм катары кабыл алынган “убактылуу өкмөт” түзүлгөндөн кийин ал аткара турган милдеттер да белгиленди.

Ушуга ылайык, жогоруда айтып өтүлгөн “убактылуу өкмөт” бир нече милдеттерди өз мойнуна алат. Алар – улуттук жарашуу конференциясын уюштуруу үчүн керектүү механизмди иштеп чыгуу, БУУ жана мамлекеттик эмес уюмдардын күзөтүүсү астында шайлоолор жана референдумдарды өткөрүү, элдин өткөөл мезгилге катышуусун камсыздай турган кадамдарды таштоо, террор жана согуштар тыйылышы үчүн стратегия белгилөө, кабыл алган чечимдердин ылайыкташуусу үчүн Сирия улуттук коалициясы менен кызматташуу сыяктуу милдеттер.

Текстте шайлоо менен белгилене турган “аткаруу комитети” иш баштаары менен “убактылуу өкмөт” бекер кылынышы өзгөчө белгиленди.

2012-жылы Женевада уюштурулган биринчи конференциянын билдирүүсүндө, Сирияда ок атууну токтотуу, туткундарды азат кылуу, курчоодогу аймактарга гуманитардык жардамдар киришине уруксат берүү, журналисттердин тоскоолдуксуз аракет кылуу укугун жана элдин тынч демонстрацияларды өткөрүү укугун кепилдөө сыяктуу бардык ыйгарым-укукка ээ болгон “убактылуу өкмөт” түзүү көтөрүп чыгылган.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here