СИРИЯДАГЫ ПРЕЗИДЕНТТИК ШАЙЛОО – АМЕРИКАНЫН АМАЛДУУ ПЛАНЫНДАГЫ КАДАМ,ЖЕТИК ИСЛАМИЙ ПЛАН МЕНЕН АГА КАРШЫ ТУРУУ ВАЖИБ!

256
0

Сириядагы президенттик шайлоо Американынамалдуу планындагы кадам,жетик исламий план менен ага каршы туруу важиб!

Канкор Башар Сириядагы мусулмандарга каршы касташкан согуш алып барууда. Бул өлкө калкы эки бөлүккө бөлүп ташталды: бул канкордун көзөмөлүнөн чыгып кеткен региондордогу качкындар жана бул канкордун көзөмөлүндөгү региондордогу туткундарга окшоп коркууга түшкөн башка адамдар… Мына ушундай согуш шартында жана бул канкордун диктаторлук табиятын о.э. жасалмалаштыруу адатын чагылдырып турган коркутуу чаралары шартында Сириядагы бул кылмышкер режим 2014-жылы 3-июнда өз көзөмөлү астындагы региондордо гана жасалмалаштырылган президенттик шайлоо өткөрдү. «Сирияда жарым кылымдан бери көп партиялуулук негизинде биринчи жолу өткөрүлүп жаткан шайлоо» деп жар салынганына карабастан, бул диктаторго жан тарткан эки кимсенин талапкерлигинен башка талапкер болбоду. Бул эки кимсени эң кеминде «карызга алынып турган эчки» деп атоо мүмкүн. Маалымдалган 88,7% көрсөткүч болсо алдын ала эсептелген болуп, бул натыйжалардын чыныгы натыйжаларга эч кандай тиешеси жок.

Бул шайлоо «Башар дале мыйзамдуу президент, ал күчтүү жана ал колдоп-кубатталууда» жана «ал бийликте тура берсе бул кырсыктуу кырдаал дагы көп жылдарга чейин өзгөрбөйт» деген коркутуулар шартында о.э. оппозицияны жаңы түрдөгү куралдар менен камсыздоого – бул куралдар Халифалык мамлекетин тикелөөгө аракет кылып жаткан исламчылардын колуна өтүп кетиши мүмкүн деген шылтоо менен – жол бербөө туурасында артында Америка турган эл аралык эмбаргону киргизүү шартында болуп өттү. Максатадамдарды Америка чечиминебаш ийүүгө мажбур болуу абалына алып келүү. Америка чечими ушуларга негизделет:

Биринчи: эң оболу региондогу мамлекеттин колдоосу менен жана Америка планы негизинде ички өз ара согушту пайда кылуу, бул согуш Халифалык мамлекетин тикелөөгө аракет кылып жаткан исламчыларга каршы багытталат.

Экинчи: Жарба коалициясын – анын күчтөрү менен тогут армиясы ортосунда тең салмактуулукту жүзөгө келтирүү үчүн – жаңы түрдөгү курал-жарактар менен камсыздоо туурасында көптөгөн убадаларды берип, бул коалициянын аброюн адамдар алдында көтөрүү. Муну коалиция өкмөтүндөгү коргоо министри Асъад Мустафа уялбастан бир ай мурун мындай деп баса белгилеген: «Айрым араб борборлору, аныгы, Булуңдагы борборлор Америка жетекчилиги менен байланышып, азат армияны жаңы түрдөгү курал-жарактар менен камсыздоонун маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү алып барды…». Максат бул коалицияны кудум тогуттун армиясынан сактоочу куткаруучу кылып көрсөтүү. Бул Сириядагы адамдардын Башар ордуна коалицияны кабыл алышына жетишүү үчүн бир кирүү бөлүгүндөй сөз.

Үчүнчү: Америка көп партиялуулук негизинде илманий, демократиялык башкаруу кепилденгенден кийин Башарды бийликтен алып салып, аны алдын ала келишип алынган кимселерге тапшыруусу.

Демек, Америка чечими ички өз ара согуштардан турган абалды пайда кылуу негизине курулган, бул ички согуштар Америка чечиминин пайдасына мусулмандардын ички фронтун дагы да көбүрөөк күчсүздөнтөт. Америка чечими кылмышкер Башар менен шерик сыяктуу мамиледе болуу жана Исламий Халифалык мамлекетин тикелөөдөн турган исламий чечимди майдандан четтетүү негизине курулган, кафир илманий башкарууну орнотуу негизине жана бийликти Американын жаңы малайларына тапшыруу негизине курулган. Бул жаңы малайлар Американын эски малайы Башардын ордун ээлешет. Иштер тизгини Америка чеңгелинен чыгып кетпеши үчүн айтылып өткөн бул нерселердин баары Америка колдоосунда баскычма-баскыч ишке ашырылышы айтылууда.

Эй мубарек Шам Сириясындагы кайраттуу мусулмандар!

Америка өз саясатынын иблистери иштеп чыккан планга ылайык аракет кылууда. Америка өзү талап кылып жаткан нерсенин коркунучун көрсөтпөө үчүн бул планды баскычма-баскыч ишке ашырууга умтулууда. Региондогу мамлекеттер, аныгы, Булуң мамлекеттери да  Халифалыктан жана ал үчүн аракет кылып жаткандардан коркууда. Ошондуктан, бул мамлекеттер калыс исламий аскерий бөлүктөргө каршы Америкага шайкеш аракет кылууда… Демек, Сириядагы мусулмандар, айрыкча, калыс куралдуу топтор Булуң мамлекеттери алардан талап кылып жаткан нерседен абдан этият болушу жана Американын бул айлакер планына Аллах Субханаху Китеби жана Расулу A Сүннөтү көрсөтмөсү негизиндеги жетик исламий план менен каршы турушу керек:

Биринчи: алар бардык адамдар кыжырданса да жалгыз Аллахтын гана ыраазылыгын каалап, нукура ыйманий көз караштан келип чыгып аракет кылышы керек.

Экинчи: алардын иши – кудум ансарлар Мадинаи Мунавварада алгачкы Ислам мамлекетин куруу үчүн Расулуллах Aга жардам берүү негизинде жамдалышкандай – Ислам мамлекетин, рошид Халифалыкты тикелөө үчүн садик аракет кылып жаткандарга жардам берүү үстүндө жамдалышы керек.

Үчүнчү: өз саптарын жалгыз Аллахтын буйругу негизинде бириктирип жана бири-бири менен чатакташпай режимдин кылмыштарына каршы күрөшүүсү керек.

 

«Дагы Аллах жана Анын пайгамбарларына итаат кылгыла жана (өз ара) талашып-тартышпагыла, андай болгондо араңар суз тартып, күч-кубатыңар кетет. Сабыр кылгыла! Албетте, Аллах сабыр кылуучулар менен бирге»                                                           [8:46]

Алар Обама пландап жаткандай бири-бири менен согушка кирүүдөн абдан этият болушу жана Ислам менен мусулмандардын душмандарынын жүрөгүнө коркуу сала турган таризде каршы күрөшүү ыкмаларын ойлоп табууга жан үрөп аракет кылышы керек.

Төртүнчү: алар чет элге кол сунуп, андан жардам суроону – өз өмүрөн кол салуу жана шайтан режимден жардам суроо деп эсептеши жана нусрат-жеңиш Азиз, Хаким Аллах буйругун бекем кармоо менен гана келет деп билиши зарыл. Анткени, нусрат жалгыз Аллахтын гана алдында, нусрат жалгыз Аллахтын буйругун бекем кармаган азчылык топко гана берилет.

Бешинчи: алар исламчыларды бийлик күрсүсүнө алып келүү үчүн эмес, тескерисинче, Исламды бийликке алып келүү үчүн исламий саясий долбоорго ылайык аракет кылышы керек.

Эй мубарек Шам Сириясындагы кайраттуу мусулмандар!

Эсиңерде болсун, биз айтып өткөн бул нерселердин баары – Аллахка хамд болсун – Сирияда бар. Батышты тынчсыздантып жаткан жана аны да, мусулман өлкөлөрүндөгү малайлары болгон режимдерди да сапарбар кылууга мажбурлап жаткан нерсе мына ушул. Ошондуктан, Батыш Сирияда тынчсыздантып жаткан мына ушул исламий абалга сокку берүүдөн башкасын кабыл албайт. Америка бул абалга сокку берүүдө ишке салышынын ыктымалы болгон эң маанилүү куралдардын бири – мусулмандардын өзүн ишке салуу деп билүүдө. Америка мусулмандарды бир-бирине каршы коюп, исламий долбоордун зыянына өзүнүн долбоорун ишке ашырмакчы. Эсиңерде болсун, акыйкат – Аллахтын изни менен – албетте жеңип чыгат. Мусулмандар Расулуллах A айткандай эки лагердин бирин тандоо алдында турушат:

«فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لاَ إِيمَانَ فِيهِ»

«Мунафыктыктынизи да болбогон ыйман лагери жанаыймандын изи да болбогон мунафыктыклагери».Мусулмандар муну жакшылап аңдап жетишсин, бул дүйнөдөгү жана акыреттеги нажат Аллах Субханаху Китеби жана Расулу A Сүннөтүн бекем кармоодо экендигине, Китеп жана Сүннөттөн кылча да четке чыкпоодо экенине терең ишенишсин. Хаким мустадракта Ибн Аббас Hдан ушул риваятты чыгарды: Расулуллах A адамдарга хажжатул вадаъда хутба кылып мындай деди:

«…يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

«… Эй адамдар, мен силерге ушундай нерсени калтырдым, аны бекем кармасаңар таптакыр адашууга барбайсыңар: Аллахтын Китеби жана Набийи Aдын Сүннөтү».

Хизбут-Тахрир                                                                                          7шаъбан, 1435-х.

Сирия вилаяты                                                                                              5июнь, 2014м.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here