СИРИЯДА КЕӉИРИ КАМТУУЧУ МАССАЛЫК ЗЫЯРАТ

217
0

Хизбут-Тахрир – Сирия вилаятынын басма сөз бөлүмү мамлекетте кеӊ көлөмдүү массалык зыярат иш-чарасын өткөрдү. Бул иш-чара Сириянын бардык вилаяттары, райондору, шаарлары жана айылдары бойлоп өткөрүлдү.

Хизбут-Тахрирдин мүчөлөрү көптөгөн шаар жана айылдарды аралап чыгышты. Хизбут-Тахрирдин басма сөз бөлүмүнүн жетекчиси жана мүчөлөрү тарабынан ал жерлерде семинарлар менен конференциялар уюштурулду, талкуулар өткөрүлдү. Хизбут-Тахрир тарабынан ортого ташталган Халифалык долбооруна көӊүл бурулду. Көчөлөр жана майдандарда да адамдар менен талкуулар өткөрүлдү. Талкуулар маалында адамдар Батыш тарабынан келип жаткан жардамдарды четке кагуу, коалиция жана анын пландарын ыргытып жиберүү туурасында о.э. Үммөттүн Исламдан тышкары кутулуу жолу жоктугу темасында Хизбдин пикири жана түшүнүктөрү менен үндөш болгон пикирде экендигин билдиришти.

Хизбут-Тахрир – Сирия вилаятынын басма сөз бөлүмүнө бул жолу Хизбут-Тахрир – Австралиянын басма сөз бөлүмүнүн өкүлү урматуу Исмаил Вахвах шерик болду. Вахвах мырза Идлиб айылдарындагы иш-чара таасиринин күчөшүнө салым кошту.

Хишам Баба жана Исмаил Вахвах түрдүү шаарларда семинарларды өткөрүштү. Черченаз шаарында “Мубарак Сирия козголоңуна каршы ишке ашырылган эл аралык тил бириктирүүлөр” темасында, Телеменса шаарында “Биргеликте Сирия залимин кулатуу жана Исламий башкарууну тикелөө” темасында жана Чыгыш Дейрада “Үммөттүн каалоолору менен Батыштын калоолору ортосунда калган Сирия ынкылабы” темасында семинарлар уюштурулду.

Уюштурулган бардык семинарларда адамдар такбирлер менен Хизбут-Тахрир жигиттеринин айланасына чогулушту. Сый урмат менен талкууларды өткөрүштү. Ал тургай, аларды урматтоо менен үйлөрүндө коноктошту. Халифалыкка жана Халифалык долбоорунун ээлерине болгон сый-урматын көрсөтүштү.

Хизбут-Тахрир – Сирия вилаяты басма сөз бөлүмүнүн мүчөлөрү урматуу Мухаммад Муса жана Мунир Насирдин түрдүү жоме мечиттерде кылган хутбалары катуу таасирин тийгизди. Ал-Баръа шаарындагы “Сирия согушу” деген аталыштагы семинарга Исмаил Вахвах жана Мухаммад Муса катышты. Талкуулар жана сунушталган маселелер элдин көӊүлүн өзүнө бурду. Ынкылаптык аракет барган сайын күчөп бара жаткан Кафрандал шаарынын Акаба жоме мечитинде болсо Исмаил Вахвах жана инженер Хишам Баба “Сирия ынкылабы жана турмуш жолу” деген аталыштагы семинарда сөзгө чыгышты. Хизбут-Тахрирдин саясий программасы ачыкталды жана ынкылапчылар саясий жетекчилик астында биригүүгө чакырылды.

Исмаил Вахвах жана Хишам Баба катышкан Нуъман Самида шаарында уюштурулган “Сирия ынкылабы жана күрөш каалоосу” деген аталыштагы чоӊ семинар менен иш-чара аяктады. Сунушталган пикирлер жана бул пикирлер айланасында болгон талкуулар ынкылап калкы үчүн өтө жемиштүү болду. Берилген курмандыктар канчалык көп болбосун, ишке ашырылып жаткан тил бириктирүүлөр жана кыянаттар канчалык күчтүү болбосун, ынкылап жеӊишине жетишилгендиги жана Сирияда Халифалык мамлекети тикелениши туурасында бүтүндөй калк бир пикирде экендиги билдирилди. Иш-чаранын соӊунда Исламий Үммөткө жана мубарак Сирия ынкылабына жардам беришин Аллахтан сурап биргеликте дуба кылынды.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here