Батыш Халифалыкты кулаткандан бери бардык исламий өлкөлөрдө мусулмандар кыргыны тынымсыз уланууда

271
0

Басма сөз баянаты

Дал ушул күнү 1948-жылы 10-апрелде мусулмандарды жек көргөн, жырткычтык жана душмандык күчтөрү болгон яхудийлер тайпасы адамзатка каршы кыргындардын эң ырайымсызы саналган Дайр Ясин кыргынын жасашкан. Ал кыргында 250дөн 360 тегерегиндеги ушул айылдагы балдар, аялдар, карыялар жана жаштар курман болгон. Бул кыргын адамдар арасында коркуу пайда кылганы себептүү палестиналыктар Палестинадан башка региондорго, араб мамлекеттерине хижрат кылууларына таасир кылды.

Бирок, биз бүгүн Америка башчылыгындагы Батыш-Чыгыш мамлекеттеринен турган жырткыч күчтөр жана исламий өлкөлөрүбүздөгү куйруктары тарабынан башкарылып жаткан эл аралык система астында сүрөттөөгө тил кудуретсиз кыргындарды көрүп, угуп, ушундай шартта жашап калдык. тогут Асад мындай кыргындарды өзүнүн куйруктары, Ирандан жалданган малайлар, Ирандын Ливан жана Ирактагы Хизбулласы, Маликий куйруктары, адистер, курал-жарактар, Россия ветосу, Америка фитнасы жардамында жасап жатканы эч кимге сыр эмес. Бул кыргындын ырайымсыздыгы алдында кылмышкер яхудийлер жасаган кыргын эске алынбай калды. Бүткүл дүйнө канкор Башардын кылмыштарын унчукпай кабылдашы болсо кыргын кылмышынан да чоң кылмыш. Бүткүл дүйнө бул канкорду болуп көрбөгөндөй жашыруун жана ашкере колдоп кубаттоодо. Чоң тогут болгон анын атасы да мусулмандарга каршы кыргында кандарды дайра кылып төккөн. Мисалы, 1980-жылдын июнундагы миңдеген адам курман болгон Тадмир камагындагы кыргын, 1982-жылы 2-февралдагы он миңдеген адам курман болгон Хама кыргыны. Чоң тогуттун бүткүл өмүрү Сирия ичиндеги мусулмандарды кыруу жана сыртта аларга каршы тил бириктирүү менен өттү. Кудум бул нажас үй-бүлө мусулмандарды жок кылуудан башка максатта дүйнөгө келбегендей, кудум эл аралык коомчулуктун, анын мекемелери жана маалымат каражаттарынын Ислам жана мусулмандарга сокку берүүдөн башка максаттары жоктой.

Эй Шам Сириясындагы мусулмандар!

Батыш Халифалыкты кулаткандан бери бардык исламий өлкөлөрдө мусулмандар кыргыны арты-артынан уланууда, кийинкисинин ырайымсыздыгынан улам мурункусу унутулууда. Мусулмандар Аллахтын ишинде туруктуу болуп, Халифалык мамлекетин кайра тикелешпесе, алар бул кылмыш жана тил бириктирүүлөрдөн таптакыр арылбайт. Мусулмандар ушундай жол менен гана Аллахты жана Расулун ыраазы кылышат, дини, малдары, жандары, ар-намыстары, кадыр-кыйматтары корголот, коопсуздуктары, диний жана дүнүйө бардык иштери камсыздалат. Биз Аллах Тааланын ушул сөздөрүн өз көзүбүз менен көрүп турабыз:

«Аллах тарабынан болгон нусрат­жардам жана жакын(да боло турган) фатх, момундарга (мына ушул) кушкабарды жеткиргин»                                                                          [61:13]

Исламий Халифалык аскерлерин Аллах Тааланын ушул аятынын тастыгы катары көрүп турабыз:

«Аларга каршы согушкула, Аллах силердин колуңар менен аларды жазалайт, кордойт, силерге алардын үстүнөн нусрат берет жана момундардын жүрөктөрүн кадыржам кылат, Аллах Өзү каалаган кишилердин тообосун кабыл алат, Аллах билим жана хикмат ээси. Мүмкүн силердин араңарда жихад кылган жана Аллахтан, Расулунан жана момундар башка бир да адамды дос тутпаган заттарды, Аллах билбестен (т.а. сыноосуз) өз жайын тек коюшун, ойлогондурсуңар?! Аллах кылып жаткан амалдарыңарданкабардар»   [9:14-16]

Мухандис Хишам Баба

Хизб-ут-Тахрир–Сирия вилаятынын басма сөз бөлүмүнүн төрагасы

Сириядагы телефон номуру: +963956811947

Скайп телефонунун номуру: +35635500554

Skype: TahrirSyria

Электрондук почта: media@tahrir-syria.info

Сирия вилаятынын расмий сайты: www.tahrir-syria.info

Фейсбук: www.facebook.com/HishamAlBabaHT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here