Макала

АКЫЛ ӨЗ ОРДУНДА ИШТӨӨСҮ ФАРЗ

АКЫЛ ӨЗ ОРДУНДА ИШТӨӨСҮ ФАРЗ Өкүмгө тиешелүү талкуулардын эң маанилүүсү, эң абзели жана баян кылынышы зарыл болгону – бул ким өкүм чыгаруу укугуна ээ экендигин...

РАСУЛУЛЛАХ ДЫН ВАБА ЖАНА КАРАНТИН ЖӨНҮНДӨГҮ ХАДИСТЕРИ… ИНСАНИЙ ИЛМДЕРДИ АРТТА КАЛТЫРГАН ВАХИЙ

Расулуллах AДЫН вабА ЖАНА карантин ЖӨНҮНДӨГҮ хадисТЕРИ... инсаний илмДЕРДИ АРТТА КАЛТЫРган ВАХИЙ Имам Бухарий өзүнүн сахих топтомунда Расулуллах Aдын мындай деп айтканын риваят кылат: «لاَ...

ФИКХ

ФИКХ Фикхке уламалар: «фикх – бул тафсилий далилдерден истинбат кылынуучу амалий шаръий маселелерди билүү» деген аныктама беришкен. Факих болсо, өкүмдөрдү билүүчү аалым болуп, өкүмдөрдү жөн...

КЫЯНАТ ДЕГЕН ЭМНЕ

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ КЫЯНАТ ДЕГЕН ЭМНЕ Кыянат – бул аманаткөйлүктүн карама-каршысы (антоними). Аалымдар “кыянат – бул бир адам тарабынан башка бир адамга же адамдарга, же...

ПИКИРДИ ТУУРА ТҮШҮНҮҮ ЖОЛУ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ПИКИРДИ ТУУРА ТҮШҮНҮҮ ЖОЛУ Пикирлерди уккан учурда, же болбосо, бирер китеп же журналдан окуганда аларды түшүнүү үчүн албетте ушул сөз кандай вакиьни...

“Ош окуясы” боюнча айрым жагдайлардын акыйкаттары

“Ош окуясы” боюнча айрым жагдайлардын акыйкаттары Биздин башыбызга күлпөт жаадырып жаткан улуттар аралык же чегара жаңжалдары болгондо, эл аралык жана жергиликтүү саясат ээлери тарабынан абдан...

Афганистан