Daily Archives: November 7, 2020

“Сөз эркиндиги” атамасы эмнени түшүндүрөт?

“Сөз эркиндиги” атамасы эмнени түшүндүрөт? Батыш өз хазаратын мусулмандарга тыгыштыруу учурунда ар түрдүү жылмакай сөздөрдөн пайдаланууга аракет кылат, мисалы “сөз эркиндиги” сыяктуу. Айрым мусулмандар “сөз...

Афганистан