Бажва-Имран режими Моди Кашмирди аннексия кылышына каршы согуш менен жооп бербеди

42
0

Басма сөз баянаты

Бажва-Имран режими Моди Кашмирди аннексия кылышына каршы согуш менен жооп бербеди жана бул нерсе Индус мамлекетин регионго өкүмдарлык кылуу туурасындагы арзуусун жүзөгө чыгарууга үндөдү

Азат Жамму жана Кашмир жетекчиси Сардар Масъуд Хан 2020-жылы 24-июнда мусулмандарды басып алынган Кашмирди Пакистандын бир бөлүгүнө айлантууга үндөдү. Масъуд Хан мындай деди: «Бүгүн Индия ээлеп турган регион түпкүлүгүндө Пакистандын бир бөлүгү болуп эсептелет. Индия мамлекети аларды моюн сундуруу үчүн канчалык аракет кылбасын, анын эли Пакистанга кошулууну каалайт жана Индия башкаруусун моюнга албайт». Бирок, ага карабастан Бажва-Имран режими кече Афганистанда Америка кызыкчылыктарын сактап калуу үчүн Талибан менен болгон сүйлөшүүлөрдө Америкага далдалчылык кылган болсо, бүгүн Американын каалоосун аткарып, Индия мамлекетин өнүктүрүү туурасындагы тил бириктирүүнү жүзөгө чыгарууга аракат кылууда. Моди 2019-жылы 5-августта басып алынган Кашмирди күч менен Индияга кошуп алганда Бажва-Имран режими Модини эч кандай чабуул болбостугуна ынаандырып кадыржам кылды.

Армиядагы алакалар кеңешинин башкы жетекчиси Асиф Гафур 2019-жылы 17-августта мындай деди: «Бул абалда чегараларда иштөө Кашмир маселесине карата кыянаттык болуп эсептелет». Көзөмөл сызыгын кызыл сызык деп билген Бажва-Имран режими Модиге басып алынган Кашмир үстүнөн толук өкүмдарлы кылуу жана Америка планын ишке ашыруу үчүн жашыл чырак жакты. Трамп Имран Ханды мактоо аркылуу алдаган болсо, генерал Бажва Вашингтондун күчтүү колдоп-кубаттоосуна жетишти. 2019-жылы 19-августта Бажва дагы үч жылга армия командачысы катары кала турган болду жана бул анын көрсөткөн кызматтары үчүн сыйлык болду.

Бажванын мөөнөтү узарган соң, коркок жана кылмышкер Бажва-Имран режиминин аракетсиздиги себептүү индус фанаттарынын Исламга жана мусулмандарга каршы күрөшү дагы да күчөйт. Мындан тышкары, Бажва-Имран режими Пакистандын армиясын тизгиндөө аркылуу Индияга чоң майданды бошотуп берди. Индия болсо, исламий жер эсептелген Кашмир олжосу үчүн Кытай менен атаандашууда эркин аракеттене турган болду. Акыйкатта болсо, бул аягы жок атаандашуу. О.э. Америка Кытайды курчоо жана региондо Исламдын өнүгүшүнө жол бербөө үчүн Бажва-Имран режими Индия мамлекетин атаандашсыз өнүгүшүн камсыздап берүүнү каалайт.

Эй Пакистан армиясындагы мусулмандар, Бажва-Имран режими Вашингтондогу кожоюндарын ыраазы кылуу үчүн силердин аракетиңерди токтотууда. Ушинтип душмандарыбыз бизден үстөм келет жана өлкөлөрүбүзгө өкүмдар болот. Модини артка кайтууга мажбурлоого силерде күч жана кубат жетиштүү. Себеби, Моди рухий жактан ыдыраган жана бытыранды армияга жетекчилик кылууда. Силер болсо, күчтүү ыйман менен куралданган жана бир бүтүнсүңөр. Эгер буйрук келсе, Америка планын талкалоо үчүн күчүңөр жетет. Анткени, Америка аскерий жана экономикалык жактан алсырап барууда. Ошондуктан, ал алыскы өлкөлөрдөгү өз кызыкчылыгын камсыздоо максатында башка мамлекеттердин армияларын ишке салууда. Силер эмнени күтүп жатасыңар, акыйкатта болсо, Аллах Таала силер менен бирге.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

«Эй момундар, жаныңардагы кафирлерге каршы согушкула жана алар силердин күч-кубатыңарды көрүшсүн! Билип койгула, албетте Аллах таквалар менен бирге»        [9:123]

Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө үчүн диниңерге жардам бергиле. Душмандарыбызды артка кайтууга мажбурлагыла. О.э. улуу аалым Ата ибн Халил Абу Рошта жетектеген Хизб-ут-Тахрирге жардам бергиле. Ал басып алынган исламий өлкөлөрдү азат кылуу согушунда силерди жетектейт. Анын урааны нусрат же шейиттик.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here