Башкаруу кеңеши мурунку режимдин ыкмасында регионалдык квоталар негизинде иш алып барууда

177
0

Башкаруу кеңеши мурунку режимдин ыкмасында регионалдык квоталар негизинде иш алып барууда

Өткөөл Аскерий Кеңештин төрагасы Абдулфаттах Бурхан шейшемби күнү жарандар жана аскерийлерден турган Башкаруу кеңешин түзүү жөнүндө конституциялык буйрук чыгарды. Кеңешке аскерийлерден төрага Абдулфаттах Бурхан, Мухаммад Хамадан Даклу (Хамидати), Шамсиддин Каббаший, Ясир Ато жана Иброхим Жабир Карим, жарандардан болсо Хасан Мухаммад Идрис Казы, Садик Тавур Кафий, Мухаммад Факкий Сулайман, Мухаммад Хасан Таайиший, Аиша Муса Саид жана Ража Никола Абдулмасих мүчө болушту. Башкаруу кеңешинин төрагасы Абдулфаттах Бурхан шаршемби күнү сот жетекчиси алдында ант берди. О.э. кеңеш мүчөлөрү ушул күнү Бурхан жана сот төрагасы алдында ант беришти. «Эркиндик жана Өзгөрүү үчүн» күчтөрү башкаруу кеңешиндеги өкүлдөрдү мурунку режимдин ыкмасында регионалдык квоталар негизинде тандашты. О.э. он биринчи мүчө катары насроний аялды тандоо боюнча аскерийлер менен келишишти.

Конституциялык документтин пикирий жана саясий булагы исламий акыйда негизинде болбосо, табигый түрдө, анын үстүнө курулган бардык нерселер Ислам өкүмдөрүнө бүтүндөй карама-каршы болот.

Биз, Хизб-ут-Тахрир–Судан вилаятынын мүчөлөрү, бул Башкаруу кеңешин түзүү шариатка тескери келгенин баян кылабыз:

Биринчиден: Башкаруу кеңеши мамлекет негизин айгиленелейт, анын он бир адамдан турушу Ислам өкүмдөрүнө карама-каршы. Анткени, Исламда аким бирөө, ал – мусулмандардын халифасы. Халифа башкаруу жана шариат өкүмдөрүн аткарууда Умматтын өкүлү болуп эсептелет. О.э. халифанын саны бирден ашык болушу мүмкүн эмес. Расулуллах ﷺ айтат:

«إذا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْن فَاقْتُلُوا الآخِرَ منهما»

«Эгер, эки Халифага байъат кылынса, экинчисин өлтүргүлө».

Экинчиден: аким халифа болушу үчүн шаръий байъат аркылуу тикелениши керек. Анткени, Халифалык – аким менен Уммат ортосундагы макулдук келишими. Ал эми, учурдагы Башкаруу кеңешинин мүчөлөрү Умматтын байъаты аркылуу тандалбады. Ошондуктан, алардын башкарууда болушу шаръий түрдө батыл болуп эсептелет.

Үчүнчүдөн: аким кайрымусулман же аял киши болушу мүмкүн эмес. Халифа эркек, мусулман, акылы бүтүн, балагатка жеткен жана азат киши болушу керек. Ал эми, азыркы Башкаруу кеңешинде эки аял бар, алардын бири – кайрымуслима. Ошондуктан, Башкаруу кеңеши шаръий өкүмгө тескери. Расулуллах ﷺ айтат:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

«Өз ишин аял кишиге тапшырган коом нажат таппайт».

Төртүнчүдөн: Башкаруу кеңешинин бийлиги чектелген, анын толук башкаруу укугу жок. Бул нерсе Исламга тескери, анткени Исламдагы акимдин башкарууда толук укугу бар жана ага эч ким шерик болбойт. Халифа ушул укуктарга ээ:

а)   Халифа Уммат иштерин көзөмөлдөө үчүн Китеп жана Суннаттан истинбат кылынган шаръий өкүмдөрдү табанний кылат. Бул өкүмдөргө итаат кылуу важиб жана ага каршы чыгуу мүмкүн эмес.

б)   Халифа мамлекеттин ички жана тышкы саясатына жооптуу. Ал армия командачысы болуп, согуш жарыялоо, сулх жана келишим түзүү укугуна ээ.

в)   Халифа чет мамлекеттердин элчилерин кабыл алуу жана кабыл албоо о.э. мусулман элчилерди дайындоо жана кызматынан бошотуу укугуна ээ.

г)   Халифа муавиндерди жана валийлерди дайындайт жана кызматтан бошотот. Алар халифа жана Уммат межлиси алдында жооптуу.

д)   Халифа башкы казыны жана казыларды дайындайт жана кызматтан алат. Бирок, мазалим казысы халифага, муавиндерге жана башкы казыга каршы арыздарды карап жатканда халифа аны кызматтан бошото албайт. О.э. Халифа идара мүдүрлөрүн, армия саркерделерин жана вилаят амирлерин дайындайт жана кызматтан алат. Алардын баары халифа алдында жооптуу, бирок Уммат межлиси алдында жооптуу эмес.

е)   Халифа мамлекет бюджети жөнүндө шаръий өкүмдөрдү табанний кылат. Ал бюджет бөлүмдөрүн жана бардык чыгымдарды белгилейт. Бул каражаттар кирешеге алакадар болобу же чыгашаларга алакадар болобу, айырмасы жок.

Ошондуктан, калкы таза бул өлкөдөгү мусулмандар Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө аркылуу исламий жашоону кайрадан баштоо үчүн аракет кылып жаткан кишилер менен бирге аракет кылышы керек. Аны менен алардын жашоосу Аллахтын буйругу негизинде оңдолушу зарыл.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«Аллах жана Расулуна ортолорунда өкүм чыгаруу үчүн чакырылган убакта момундардын сөзү уктук жана моюн сундук, (деш), дал ошолор нажат табуучулар» [24:51]

Хизб-ут-Тахрирдин Судандагы маалымат бөлүмү

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here