Бийликти ааламдар Роббисине берүүнү талап кылуудан силерди эмне тосуп жатат?!

124
0

Эй момундар!

Бийликти ааламдар Роббисине берүүнү талап кылуудан силерди эмне тосуп жатат?!

Устаза Гада Мухаммад Хамдий

Мусулмандар бүгүн бийликтин түшүнбөй турган жарчысы, аңдабай турган адаштыруучусу, кулак салбай турган алдоочусу, туйбай турган мансапчылары ортосунда калышты. Бүткүл Умматтын абалы ушундай. Ар ирет саясий жетекчиликке ушул кимселер чыгып алып, адамдардын тагдырына өкүм кылышканда мунун оор кунун Уммат төлөп жатат. Адамдар эч пикирлебей, ушул жетекчилерге ээрчип кетишүүдө. Себеби, баёолук жана үстүртөн пикирлөө туура аң-сезимдин жана даанышмандыктын ордун ээлеп алган. Уммат тагдырына тиешелүү маселелерде шаръий жоопкерчилик сезилбей калды. Мунун себеби, мусулмандар дагы эле Батыштын идеологиялык күрөшүнүн таасиринен кыйналууда. Бул күрөш өткөн кылымдан бери мусулмандардын пикирлерин колония кылып келди жана кафир Батыштын сакафий пикирлери аны булгады. О.э. акыл жана жүрөктөрдөн Исламдын пикирлерин, акыйдасын жана туура түшүнүктөрүн алыстатты. Негизи, ушул туура түшүнүктөр мусулмандарды туура пикирлей турган кылып, улуу динибизди Аллах Субханаху каалагандай кеңири көлөмдүү турмуштук түзүм катары үйрөнө турган кишилерге айлантат. Мисалы, Исламда саясат – бул иштерди башкаруу о.э. адамдар ортосунда адилеттик орнотуу, акы-укук жана вазыйфаларды, шаръий жоопкерчиликтерди аткаруу. Ким ушул саясатта кайдыгерлик кылса, албетте эсеп берет. Себеби, Аллах Субханаху ва Тааланын бийлигине, шариятына жана ыраазылыгына аким да, жаран да моюн сунат.

Бүгүнкү күндө жер жүзүнүн батыш-чыгышындагы жана түндүк-түштүгүндөгү исламий өлкөлөрдө Уммат башынан өткөрүп жаткан бул абалга себеп – мусулмандар илманий жетекчилерге ээрчип жатышканы. Акыйкатта болсо, бул жетекчилер мунафыктык жана пайдапарастык кылып жатышат, колонизатор кафир Батыш кайда жетелесе, ошол тарапка ооп кетишүүдө, саясат дегенде тактыны талашуу, тогуттарды ыраазы кылуу жана бийликти бөлүп алуудан башка нерсени билбей жатышат. Бул – өзгөчө, козголоң башталгандан жана уурдалгандан кийин – баарына айкын белгилүү болуп калды. Козголоң күч алып, шейиттердин саны көбөйүп, пакиза кандар төгүлгөн сайын, Америка жана Батыш мамлекеттери козголоңду тизгиндеп алды. Муну «козголоңчу калктын өкүлдөрү» менен «ыплас режимдин расмийлери» ортосунда жасалма сүйлөшүү жана келишүүлөр алып баруу аркылуу ишке ашырышты… Режим мурда кандай болсо, кайра эле Батыштын кучагына кайтты! Ушул мусулман өлкөлөрүндөгү козголоң болсо, кудум эшиктен чыгып, тешиктен кайтып киргендей болду жана адамдар козголоңдун ийгиликсиздигинен улам көңүлү калды! Негизи, өз козголоңдоруна этибарсыз карап, эркиндик деген шылтоо менен илманий жарандык мамлекет жана мыйзам мамлекети сыяктуу диний эмес аталыштарды кабыл алгандар мына ушул адамдардын өзү болду. Түпкүлүгүндө, эркиндик деген нерсе бузукулуктун кеңири жайылышын түшүндүрөт… Коопсуздук деген нерсе адамдарды бастыруу жана зомбулук менен өкүм жүргүзүүнү түшүндүрдү… Адилет, деген нерсе Батыш демократиясын жана ийгиликсиз капитализмин колдонуп, инсан ойлоп тапкан мыйзам менен зулум жана зордук кылуу болуп калды… Акыйкатта болсо, бүткүл адамзатты бактысыз кылган, адамдарды бузган, кумарлануу артынан чуркап, нафсин кандыруудан башка нерсени билбеген кимселерге айланткан, Исламды жалаң ибадаттарга чектеген нерсе ушул капитализм болот. Шек-күмөнсүз, кафирлер ойлоп тапкан бул түзүм себептүү адамдар адашты, кээ бирөөлөрү ыйманга караганда куфрга жакыныраак болуп калышты!

Мына ушундай үрөй учурган окуялардын тушунда акыйкатты ачык айткан аң-сезимдүү үндөр жаңырды. Өкүмдар режимдер бул добуштарга каршы турду, массалык маалымат каражаттары укмаксан болушту, адамдарга жетип барбашы, адамдар угуп, куфр, зулум калкынын баткагынан кутулбашы үчүн бул добуштар жашырылды. Бул калыс адамдардын үнү эле. Хизб-ут-Тахрирдин даъватчылары ушулардан, алар Аллах түшүргөн өкүмдөр менен башкарууга даъват кылууну улантышты, кыйынчылыктар алдында сабыр кылып, Ислам жолунда кудум ийне менен кудук казышууда, үлкөн курмандыктарды беришүүдө… Алар менен Уммат ортосунда дарбазалар ачылып, Уммат ойгоно башташты… Алар мусулмандар мамлекетин т.а. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетин тикелөө аркылуу исламий жашоону кайра баштоого аракет кылып жаткан саясий кишилер. Мусулмандарды өлтүрүү, намыстарын тебелөө, жакырлаштыруу, өлкөлөрүн басып алып, байлыктарын талап-тоноо максатында аларга каршы түзүлүп жаткан саясий, пикирий, экономикалык жана социалдык тил бириктирүүлөрдү, эң маанилүүсү, аларга каршы фитналарды Хизб мүчөлөрү ачып беришүүдө. О.э. бул фитналар мусулмандарды диний сабатсыз, исламий сакафаттан алыс, куфр турмушу менен жашай турган, бардык турмуштук тармактарда кафирдин өкүмдарлыгы астында кала турган кимселерге айлантууга каратылганын ачып беришүүдө.

Бул – адилетсиздик, ага барлык мыйзамдары да, Роббаний түзүм да ыраазы болбойт. Себеби, Ислам өкүмдар болуу жана батылды акыйкат менен жеңип, аны жок кылуу, ага өкүм өткөрүү үчүн келген, тескерисинче эмес! Ошондуктан, мындай адилетсиздикке ыраазы болуу мүмкүн эмес. Мусулмандар Аллахтын аяттарын, Расулу ﷺдын сөздөрүн эске салып, акыйкатты айтып жаткандарга кулак салуулары, аларды жетекчи жана расмий сүйлөөчү кылып алуулары керек.

Уммат мунафыктардын тузагынан, залимдердин террорунан ушул жол менен кутулат. Ал ушул салихтер тарапка өтүп, залимдерди кыйратуусу, адилеттик орнотуусу, мойнундагы шаръий өзгөртүү жоопкерчилигин көтөрүшү, Ислам жана анын түзүмү колдонулушун, аны бардык куфр аралашмаларынан тазаланып аруу болушун талап кылышы керек. Бул үчүн ар бир маселеде шаръий өкүмгө амал кылышы, акимдерди тергеп-тескөө фарзын аткарышы зарыл. Расулуллах ﷺ адамдардын тагдырий маселелерин чечүү үчүн алардын абалын өзгөртүүгө өтө олуттуу аракет кылышкандай, мункардан кайтарып, маъруфка буйрушу лазым. Мусулмандар ушул милдеттерин аткарышпаса, катуу азапка дуушар болушат. Акыйкаттан жүз үйрүшкөнү үчүн Аллах алардын акыл жана жүрөктөрүн мөөрлөп коёт… куфр режимине итаат кылып, залимдерге таянышканы, Аллах түшүргөн өкүмдөр менен өкүм жүргүзүлбөгөнүнө сүкүт кылышканы, Ислам Умматынын проблемаларына исламий акыйда негизинде реалдуу чечимдерди берүүгө карай бара жаткан туура жолдон оогону себептүү ушундай болду. Аллах Субханаху айтат:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

«Көңүл каалоосун өзүнө «кудай» кылып алган жана Аллах аны билген соң жолдон аздырып, кулак менен көңүлүн мөөрлөп, көз алдына парда тартып койгон кишини көргөнсүңбү? Демек, аны Аллах (жолдон аздырган)дан кийин ким хидаят кыла алат?! Акыры эскертме албайсыңарбы?!»                                                                                                                   

                                                                                                                                 [45:23]

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾

«Жараткандын аяттары менен насаат кылынгандан кийин да алардан баш тарткан, өзү кылып өткөн күнөөлөрүн унутуп койгон кимседен да залимирээк ким бар?! Чындыгында, Биз түшүнбөстүктөрү үчүн алардын дилдерин пардалап, кулактарын оор кылып койдук. Демек, эгер сен аларды хидаятка чакырсаң да эч качан хидаятты табышпайт»                   [18:57]

Аллах Тааланын Жасия сүрөсүнүн 23-аятынын тафсиринде мындай делет: «Бул аятта аят жана хужжаттарын эстетип, ушул аркылуу рушди хидаят жолуна жетелеп-көрсөтүп койгон Заттан жүз үйрүп, орунсуз тоскоолдук кыла турган, кыйроодон кутулушуна себепчи болгон аят жана далилдерден жүз бурган ар кандай инсан айтылууда. ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ аятында ушул адам мурда кылган чоң күнөөлөрдү унутуп, алар үчүн тообо кылбады, өкүнбөдү. Бизге Бишр Язидден, ал Саидден, ал Катададан риваят кылат, ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ дегени өткөн күнөөлөр дегени. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾  аятында зикри улуу болгон Зат – Биздин аяттарыбыз менен эстетилген кимселер эскертмелерден жүз үйрүсө, андайлардын жүрөктөрүн Биз түшүнбөй турган кылып тордоп койдук деп айтууда, себеби, أن يفقهواнун мааниси эстетилген дегени. ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً﴾ дегени укпоолору үчүн кулактары оор кылып коюлат дегени. ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ деген каламында болсо, зикри улуу болгон Зат Өзүнүн Набийи Мухаммад ﷺга – эй Мухаммад, эгер туура жолдо жана Аллахка ыйманда болушу үчүн Биз Өз аяттарыбызды эстетсек да, алар мындан жүз үйрүп кетсе, анда, ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً﴾ алар эч качан хидаят табышпайт т.а. эч качан акыйкат үстүндө турушпайт жана бул чакырыгыңа таптакыр ыйман келтиришпейт, анткени, Аллах алардын жүрөктөрүн, кулактарын жана көздөрүн мөөрлөп койгон деп айтууда». (Таъбарий тафсири).

Мусулман уламалар менен катардагы мусулмандар калыс адамдардын даъватына экиленбей, коркпой, жалкоолонбой жардам берүүлөрү жана алардын сабында туруп, ачык сүйлөөлөрү керек. Алардын даъватына армиялардагы күч-кубат ээлери нусрат-жардам берүүлөрү, Аллахтын калимасын үстөм кылуу жана тогуттардын башкаруусун кулатуу үчүн алар менен бирге аракет кылуулары лазым. Ушундай кылынса, Уммат жетип келген иш жетик болот. Т.а. козголоңдор артынан бүгүн Уммат аң-сезимдүү түрдө айтып жаткан талаптары өнүгөт, тилектеш ыңкылаптык өзгөрүү жана куфр пикирлеринен бүтүндөй кутулуу менен чыныгы ийгилик жүзөгө чыгат. Ошондуктан, колонизатор кафир Батыштын Умматты бөлүп салган улутчулдугунан, саясатынан, экономикасынан, маалыматынан жана мусулман өлкөлөрүндө колдонулуп жаткан мыйзам жана дастурларынан кутулуу лазым. Бул болсо, башкарууну Аллах түшүргөн өкүмдөр мнен өкүм жүргүзө турган жана Расулу ﷺ жолун туткан кишилердин колуна берүү менен болот. Себеби, булак да – Ислам, мусулмандарды бириктирип, саткындардын аракетин жокко чыгара турган да – Ислам акыйдасы. Аллах Таала айтат:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

«Албетте, Биз сага ушул Чындык Китепти адамдар арасында Аллах көрсөткөн жол менен өкүм кылышың үчүн түшүрдүк, сен кыянаттык кылуучуларды коргоочу болбогун»    [4:105]

Аллахтын шариятына амал кылуу, анын колдонулушун талап кылуу фундаментализм да, экстремизм да, терроризм да эмес. Тескерисинче, бул залим башкаруу артынан жер жүзүндө өкүмдар болуучу Халифалык үчүн кылына турган аракет. Негизи, ушул залим режимдердин кулашына жакын калды, бирок, мунафыктар, кафирлер, козголоңдун уурулары жана саткындары аларды жандантып турат!

Имам Ахмад Нуман ибн Башир Gдан риваят кылышат, Расулуллах ﷺ айтты:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. ثُمَّ سَكَتَ»

«Силердин араңарда Аллах каалаганча пайгамбарлык уланат. Кийин Аллах каалаганда аны көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык болот жана ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин зордукчул падышалык болот жана ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин жабыр көрсөтүүчү залим падышалык болот жана ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык болот. Андан соң Пайгамбар A сүкүт кылды». (Имам Ахмад риваяты).

Эй момундар!

Бийликти пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекетинде ааламдар Роббисине берилишин талап кылып жатабыз, мындан силерди эмне тосуп жатат?! Акыры, ушул мамлекет иштериңерди камкордук менен башкарып, акыйдаңарды коргойт, Ислам идеологиясы жана аң-сезими жардамында силерди өнүктүрөт, муну менен ааламдар Роббиси силерден ыраазы болот жана силер эки дүйнө бакытына жетишесиңер?!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here