Ежедневные Архивы: Август 10, 2019

Мубарек Курбан айтынын куттуктоосу

Мубарек Курбан айтынын куттуктоосу Аллоху акбар, Аллоху акбар, Аллоху акбар, ла илаха иллаллох, Аллоху...

Афганистан