Ежедневные Архивы: Август 9, 2019

Эгер, кыянаттык болбогондо, яхудий вужуду бир саат да турбайт эле

Эгер, кыянаттык болбогондо, яхудий вужуду бир саат да турбайт эле Устаз Халид Саид Хизб-ут-Тахрир–Фалестин

Афганистан